Aleksi pitää huolen siitä, että suomalaisilla pysyvät valot päällä

Artikkeli
Aleksi pitää huolen siitä, että suomalaisilla pysyvät valot päällä
Carunalla oli vuonna 2021 yli 88 000 kilometriä sähköverkkoa. Se on yli viidennes Suomen sähköverkoista. Verkkojen kautta sähköä kulkee 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Energiamurros tarvitsee innovaatioita, mutta samalla on huolehdittava perustekemisestä - eli siitä että sähkö kulkee häiriöttä.  

Carunan perustekemistä on pitää huolta verkosta. Sähköverkon tulee olla turvallinen ja käyttövarma koko elinkaarensa ajan. Carunan verkosta noin 62 % on maakaapeloitu, jolloin huoltamista ja korjaamista tarvitaan vähemmän.  

Carunan palkkalistoilla on yli 300 työntekijää ja yli 800 urakoitsijoiden työntekijää. Projektipäällikkö Aleksi Toivonen kuuluu Carunan kunnossapitotiimiin, joka huolehtii siitä, että verkko toimii.  

Kunnossapitotiimi huolehtii Carunan perustekemisestä 

Verkon elinkaaren ajaksi on määritelty kunnossapitojaksot ja periaatteet, joiden perusteella kunnossapitoa tehdään. Näiden perusteella laaditaan kunnossapidon vuosiohjelma, jossa otetaan huomioon kuntotiedot sekä investointityöt. 

Kunnossapitotiimi varmistaa, että vuodelle ajastetut työt tehdään aikataulussa ja ongelmitta. Iso osa työstä menee projektinhallintaan liittyvissä seurantapalavereissa ja erilaisten järjestelmien käytössä.  

“Ohjaamme urakoitsijoiden tekemistä, jotta se olisi laadukasta ja turvallista ja seuraamme, että edistystä tapahtuu”, Toivonen sanoo.  

Verkon kunnostamista suunnitellaan vuosiksi eteenpäin. Suunnitelmat kuitenkin myös muuttuvat: joskus asiakaspalvelun tai käyttökeskuksen kautta tulee tieto esimerkiksi rikkoutuneesta verkon osasta, joka täytyy saada turvalliseksi mahdollisimman pian. 

Tarkastamme, raivaamme ja korjaamme verkkoa sekä välitämme jatkuvasti  kunnossapitotietoja Carunan investointisuunnitteluun, jotta sähköverkon investoinnit osataan kohdistaa oikein”, Toivonen sanoo.  

Digitalisaatio on helpottanut kunnossapitotiimin työtä 

Toivonen on työskennellyt Carunan kunnossapidossa vuodesta 2015 lähtien. Sinä aikana Carunan perustekeminen on helpottunut.  

“Nykyään järjestelmät tukevat työtä enemmän. Työ on vähemmän yksittäisten tapausten hoitoa ja enemmän kokonaisuuksien hallitsemista”, Toivonen sanoo.  

Työtä on helpottanut se, että Carunan asiakaspalvelu saa nykyään järjestelmästä ajantasaista tietoa siitä, mitä sähköverkossa on meneillään. Se vähentää kunnossapidon ja asiakaspalvelun välisen viestinnän tarvetta sähköverkon tiedoista, jolloin asioita voidaan yhdessä ratkaista helpommin.  

Toisin kuin moneen muuhun yhteiskunnan osa-alueeseen, sähköverkkotyöhön koronapandemia ei juurikaan ole vaikuttanut. Sähköverkko on yhtä huoltovarma kuin ennenkin.  Ainoa, mihin korona selvästi vaikutti, oli carunalaisten työmaakäynteihin.  

“Aiemmin kävimme usein työmailla moikkaamassa urakoitsijoita. Toivon, että siellä päästään käymään jälleen useammin nyt, kun rajoituksia ei enää ole”, Toivonen sanoo.  

Asiakkaiden hyvä palaute palkitsee  

Työntekijän kannalta haastavaa on se, että sähköverkkoa ei voi kunnostaa kaikkina vuodenaikoina samalla tahdilla. Alkuvuodesta kunnossapitotyöt on tärkeää saada hyvään vauhtiin, sillä etenkin kesäaikaan urakoitsijoiden resursseja tarvitaan enemmän asiakaslähtöisiin töihin, kuten liittymien rakentamiseen. Syksyllä meneillään olevat projektit viimeistellään ja saatetaan valmiiksi sekä valmistellaan seuraavan vuoden projektien aloitusta.  

Urakoitsijoiden onnistuminen, töiden valmistuminen ja asiakkaiden hyvä palaute palkitsevat. 

“Joskus asiakkaat suhtautuvat tekemiseemme aluksi epäilevästi - epäillään esimerkiksi tulevatko työt tehtyä hyvin ja aikataulussa. Myöhemmin, kun työn tulos on näkyvissä, he ovat kiitollisia siitä, että kaikki meni juuri kuten lupasimme.” 

Innovaatioita ja uusia tekemisen tapoja tarvitaan, sillä energiamurros muuttaa sähkön käyttöä ja suomalaista yhteiskuntaa perustavanlaatuisesti. Samalla on huolehdittava siitä, että verkko toimii ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan arjessa.  

“Ilman tätä tekemistä alkaisi kyllä asiakkaiden tyytyväisyys heiketä aika nopeasti. Me pidämme huolen siitä, että verkko toimii hyvin ja turvallisesti”, Toivonen sanoo.  

Lue lisää