Älykkäät sähköverkot ovat osa huoltovarmuutemme perustaa

Blogi
Sanna Rauhansalo
Sanna Rauhansalo
Yhteiskuntasuhdejohtaja
Ukrainan sota on läsnä kotona ja työpaikoilla, mielissä ja sydämissä. On vaikea arvioida miten sota lopulta vaikuttaa tulevaisuuteemme. Sen myötä on käynnistynyt tärkeä keskustelu huoltovarmuudesta, turvallisuudesta sekä riippuvuussuhteestamme venäläiseen energiaan.

Kuten korona edisti digiloikkaa, edistää sota energiamurrosta – jopa vauhdikkaammin mitä kunta- ja valtakunnan tason päättäjät uskalsivat toivoa. Ei kuitenkaan anneta vauhtisokeuden ottaa ohjia. Muutos tuo mukanaan myös haasteita ja vastuita, joiden ratkaisemiseksi tarvitsemme eri tahojen toimivaa yhteistyötä.

Riippuvuutemme turvallisesta ja varmasta sähkönsaannista vähäisimmissäkin häiriötilanteissa on kasvanut maailman sähköistymisen myötä. Yksinkertaisimmillaan jo pelkästään puhelimen akun loppuminen voi aikaansaada pienen kaaoksen. Varautuminen on fiksua, ja Suomessa olemme ylläpitäneet huoltovarmuuttamme sekä satsanneet muun muassa kyberturvallisuuteen merkittävästi viime vuosina. Asioiden pyörittäminen kuten toivomme vaatii panostusta aiheeseen.

Carunalle sodan välilliset vaikutukset ovat merkittävät. Irtautuminen fossiilisesta energiasta ja Venäjästä tarkoittaa, että maakaasu halutaan korvata uusiutuvalla energialla, kuten tuuli- ja aurinkovoimaloilla ympäri Suomea. Näiden uusien energialähteiden kytkeminen sähköverkkoon vaatii investointeja. Samanaikaisesti metallien ja materiaalien hinnat nousevat ja yritysten kyky investoida heikkenee. Taustalla vaikuttaa myös sähkönjakeluyhtiöille asetettu entistä tiukempi lainsäädäntökehikko. Liikkumavara uusien investointien osalta on pieni. Energiamurros ei etene, jos vihreää sähköä ei saada liitettyä ja jaeltua.

Harras toiveeni on, että tulevaisuus muuttuu positiivisemmaksi, ennakoitavammaksi ja pääsemme edistämään suomalaisen yhteiskunnan sähköistymistä entistä älykkäämmän ja uusiutuvaan energiaan nojaavan sähkönjakeluverkon turvin. Tämä luo työtä, turvaa ja hyvinvointia koko Suomeen.

Lue lisää