Aurinkovoimahankkeiden lisääntyminen näkyy erityisesti Lounais-Suomessa: liitettävyyskyselyitä tulee Carunalle päivittäin

Artikkeli
Aurinkovoimahankkeiden lisääntyminen näkyy erityisesti Lounais-Suomessa: liitettävyyskyselyitä tulee Carunalle päivittäin
Hankekehittäjät ja maanomistajat kyselevät nyt aktiivisesti eri kokoisille aurinkovoimaloille alustavia sähköliittymiä. Carunan verkkoalueella määrällisesti eniten liitettävyyskyselyitä tulee Lounais-Suomessa. Suurin osa kyselyistä on teollisen kokoluokan aurinkovoimahankkeita – isoimmat hankkeet ovat jopa satoja megawatteja.

Aurinkovoimahankkeissa ensimmäinen vaihe on usein liitettävyyskysely.

”Tyypillisesti Fingrid välittää meille hankekehittäjän tai maanomistajan kyselyn. Hankekehittäjä tai maanomistaja kertoo, että jossakin päin Suomea on suunnitteilla uusi aurinkovoimahanke, ja he tiedustelevat tarjolla olevaa kapasiteettia”, kertoo avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko.

Kun aurinkovoimahankkeen sijainti ja koko ovat tiedossa, arvioidaan asiakkaan alustava tarve. Tarpeen perusteella tehdään liitettävyysarvio, jossa huomioidaan liittymispisteen mahdollinen sijainti ja tarjolla oleva kapasiteetti. Sen jälkeen hankekehittäjä alkaa edistää maankäyttöön ja liitettävyyskaapelin rakentamiseen liittyvää luvitusta.

”Liitettävyyskyselyitä tulee keskimäärin yksi päivässä. Kokoluokka vaihtelee laidasta laitaan, mutta pääosin kyselyt ovat teollista kokoluokkaa”, Vuokko kertoo.

Hankkeiden koko voidaan määrittää pinta-alalla. Aurinkovoimahankkeissa hehtaarin kokoinen alue tarkoittaa noin yhtä megawattia.

”Aurinkovoima on niin sanotusti uusiutuvan energian uusi aalto. Aurinkovoimaa voidaan rakentaa myös sellaisille alueille, joissa tuulivoimaa ei voida rakentaa esimerkiksi Puolustusvoimien tutkien vuoksi. Suurin osa aurinkovoiman liitettävyyskyselyistä tulee kuitenkin Lounais-Suomen alueelta”, Vuokko kertoo.

Espoo olisi sähköteknisesti ihanteellinen sijainti aurinkovoimalle

Muun muassa käytöstä poistuvat turvesuot ovat suosittuja alueita aurinkovoimahankkeille. Turvesoiden haaste on kuitenkin usein siinä, että vahva sähköverkon piste sijaitsee kaukana.

”Ihanteellisinta olisi, jos aurinkovoimahankkeet tulisivat suhteellisen lähelle kulutusta. Jos siirtoetäisyydet ovat hirvittävän pitkiä, hankkeen edistämisessä voi tulla sähköteknisiä haasteita. Sähköteknisesti paras vaihtoehto olisi Espoon alue – sinne voitaisiin liittää aurinkovoimaa vaikka millä mitalla”, Vuokko naurahtaa.

Suosituimmille hankealueille saattaa tulla jopa kymmenkunta liitettävyyskyselyä useilta eri hankekehittäjiltä. Maanomistajat kilpailuttavat eri kehittäjiä, sillä uusiutuvan energian kysyntä on nyt suurta.

Tulevaisuudessa Carunan verkkoon saatetaan liittää myös hybridivoimaloita

Carunan verkkoon on liitetty sekä tuuli- että aurinkovoimaloita, mutta hybridiliittymiä ei Carunan verkossa vielä toistaiseksi ole.

”Tulevaisuudessa verkkoon saatetaan liittää myös hybridivoimaloita, joissa yhdistetään tuuli- ja aurinkovoimaa. Kyseiset tuotantomuodot tukevat toisiaan, sillä tyypillisesti aurinkoisella säällä ei tuule ja tuulisella säällä ei paista aurinko”, Vuokko selventää.

Teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeiden lisäksi myös pienimuotoisella tuotannolla on tärkeä rooli uusiutuvan energian siirtymässä.

"Vaikka liitettävyyskyselyiden kokoluokka vaihteleekin laidasta laitaan, kotitalojen katolle asetettavat paneelit ja niiden liitettävyys on oma maailmansa”, Vuokko huomauttaa.

Mikäli olet kiinnostunut tuottamaan aurinkovoimaa pienimuotoisesti omiin tarpeisiisi, tutustu kodin ja kiinteistön tuotantolaitteiston liittämisprosessiin: https://caruna.fi/tuotteet-ja-palvelut/kotiin-ja-kiinteistoon/sahkontuotanto/tuotantolaitteiston-liittaminen 

Lue lisää