Caruna jatkaa Lounais-Suomen haja-asutusalueen sähkönjakeluverkon nykyaikaistamista- kumppaniksi Netel Oy

Mediatiedote
Sähkönjakelija Caruna rakennuttaa jakeluverkkoa Lounais-Suomen verkkoalueella. Hanke sisältää verkkojen suunnittelun ja rakentamisen sekä vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt. Kevään aikana alkavaan projektiin on juuri valittu kumppaniksi Netel Oy, jonka kanssa sähköverkkoa uudistetaan ja parannetaan kesään 2025 asti tämän sopimuksen puitteissa.

Nyt alkavaan verkonparannushankkeeseen yhteisrakentamiskumppaneiksi haetaan aktiivisesti mukaan myös kuntia, jotka uusivat katuvaloverkostoaan sekä valokuituverkkoa rakentavia teleoperaattoreita.

”Sähkönkäyttö lisääntyy vääjäämättä lähivuosina kaikkialla. Tähän kasvuun on nyt varauduttava, jotta sekä kotitaloudet että alueen eri kokoiset yritykset voivat toimia häiriöttömästi myös jatkossa. Myös liikenne sähköistyy, mikä onkin välttämätöntä Suomen kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi”, Carunan sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen toteaa.

Neljän vuoden sopimuskauden aikana saneerataan noin 700 kilometriä olemassa olevaa verkkoa säävarmaksi ja täten parannetaan merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta alueella.

”Tämä sopimus on Netelille tärkeä ja mieluisa, näin voimme yhdessä Carunan kanssa jatkaa pitkäjänteistä yhteistyötä Lounais-Suomen alueella. Tämä yhteistyö varmistaa jatkuvan yhteisen tekemisen kehittämisen sekä takaa meidän osaavalle ja omistautuneelle tiimille vahvan työkannan tuleville vuosille. Hanke myös työllistää merkittävän määrän pääosin paikallisia yhteistyökumppaneitamme”, Netelin liiketoimintajohtaja Stefan Ljunglin toteaa.

Lue lisää