Caruna-konserni 1.1. - 30.6.2021: Kylmä alkuvuosi kasvatti sähkön kulutusta – aurinkosähkön pientuotanto ennätystasolla

Mediatiedote
Caruna jatkoi sähköverkon uudistamista tulevaisuuden tarpeet täyttäväksi säänkestäväksi sähköverkoksi ja jatkamalla verkon digitalisointia etäohjauksen ja tehokkaamman viankorjauksen mahdollistamiseksi. Säävarmuuden parantamisen ohella tulevissa investoinneissa korostuu sähköverkon riittävän tehon varmistaminen asiakkaille. Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 258,9 (244,3) miljoonaa euroa, ja investoinnit 60,9 (72,2) miljoonaa euroa.  

Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu sähkön toimitusmäärä nousi jakeluverkossa ollen 5,3 (4,9) TWh. Kasvu johtui pääasiassa kylmemmästä talvesta ja keväästä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  

Carunan sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 46 minuuttia (40), ja sähkönjakelun toimitusvarmuusaste oli 99,98 (99,99) prosenttia. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysmäärä (SAIFI) asiakasta kohden oli 0,69 (0,77) kertaa. Alkuvuonna koettiin neljä merkittävää myrskyä, joista vahingollisimmaksi luokiteltiin kesäkuun Paula-myrsky Koillismaalla. Paula-myrskyn vuoksi samanaikaisesti sähköttömiä asiakkaita oli noin 5 300.  

”Sähköverkon suunnittelussa huomioidaan entistä enemmän energiamurroksen aiheuttama kapasiteetin kasvu ja väestöennusteet. Caruna on tehnyt pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä säänkestävän sähköverkon rakentamiseksi. Asiakkaamme voivat luottaa verkon toimivuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Uusien akkuratkaisujen mahdollistaminen sähkönjakeluyhtiöiden käyttöön olisi merkittävä askel haja-asutusalueiden asiakkaiden toimitusvarmuusratkaisuja mietittäessä”, sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny. 

Sääriippuvaiset ja uusiutuvat energiamuodot vaativat sähköverkolta tehoa 

Tammi-kesäkuussa Carunan sähköverkkoon liitettiin 1 400 uutta aurinkosähköjärjestelmää ( 

Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen 2035 mennessä edellyttää sähkön käytön merkittävää kasvua, mikä näkyy teollisuuden sähköistymisessä, liikenteessä, lämmöntuotannossa ja asumisessa.  

Kun uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto kasvaa, lisääntyy vaatimukset verkon kyvykkyydelle vastata muun muassa tehopiikkeihin. Energian varastointi, sähköinen liikenne ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut vaativat pitkäjänteistä kehittämistä, jotta sähköverkon systeeminhallinta toteutuu hallitusti tulevaisuudessa. 

Carunan asiakasmäärä oli kesäkuun 2021 lopussa 708 tuhatta (697). Uusia liittymäsopimuksia solmittiin tammi-kesäkuussa 1 370 (1 100) kappaletta, joista 8 (7) oli keskijännite- ja suurjänniteliittymiä. 

Avainluvut tammi-kesäkuu 2021: 

Caruna-konsernin puolivuosiraportti  

Carunan avainluvut, tammi-kesäkuu 2021

Lue lisää