Caruna korottaa sähkönjakelun hintoja kustannusten nousun vuoksi

Mediatiedote
Kustannusten nousu Suomessa on kiihtynyt, mikä vaikuttaa myös Carunan kustannuksiin. Sähköverkon rakentaminen on kallistunut ja häviöenergian kustannukset ovat nousseet huomattavasti kuluneen vuoden aikana. Myös korkotasot ovat kasvaneet. Tästä johtuen verkkopalvelun hinnat nousevat 1.1.2023 alkaen.

”Tällä hetkellä kustannusten merkittävä ja ennakoimaton nousu vaikuttaa investointikykyymme, ja olemme joutuneet uudestaan arvioimaan hinnoittelun tilannetta molempien jakeluyhtiöidemme osalta.  Sähköverkon rakentaminen on meille tänä vuonna yli 10 prosenttia viime vuotta kalliimpaa, ja erityisesti raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet tuntuvasti. Myös markkinoilta ostamamme häviöenergian hinta on tänä vuonna noussut 52 prosenttia, ja sen odotetaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana”, sanoo Carunan talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio.

Sähköverkkoyhtiöillä on keskeinen rooli energiavarmuuden takaajina Suomessa. 

”Huolehdimme sähköverkosta, jotta sen teho riittää myös asiakkaidemme kasvavaan energiankulutukseen sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Energiamurros on kiihtynyt Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa, mikä asettaa vaatimuksia sähköverkon kehittämiselle nopeutetussa aikataulussa”, sanoo Neilimo-Kontio.

Kustannusten noususta huolimatta Carunan tavoitteena on investoida asiakkaiden energiavarmuuteen ja Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen vuosittain yli 120 miljoonaa euroa.

Hinnat nousevat Carunan molempien jakeluyhtiöiden asiakkailla. Caruna Oy:n asiakkaiden verolliset hinnat nousevat keskimäärin noin 3,9 prosenttia. Hintoja on viimeksi korotettu kolme vuotta sitten keskimäärin 3,9 prosentilla.

Caruna Espoo Oy:n asiakkaiden (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Joensuun keskusta) verolliset hinnat nousevat keskimäärin noin 2,9 prosenttia. Hintoja on viimeksi nostettu viisi vuotta sitten seitsemän (7) prosenttia, ja viime vuonna Caruna Espoo laski hintoja keskimäärin 2,5 prosenttia.

Kerrostaloasujan hinta nousee keskimäärin 0,47 euroa Caruna Espoo Oy:ssä ja 1,08 euroa kuukaudessa Caruna Oy:ssä, kun vuosikulutus on 2 000 kWh. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan hinta nousee keskimäärin 1,94 euroa Caruna Espoo Oy:ssä ja 4,63 euroa kuukaudessa Caruna Oy:ssä, kun vuosikulutus on 18 000 kWh.

Caruna arvioi, että inflaatiosta ja kustannusnoususta johtuen hintoja joudutaan korottomaan vielä kerran noin samansuuruisesti vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

“Ymmärrämme asiakkaiden huolen talven energiakustannuksista, ja olemme tästä syystä jakaneet korotuksen kahteen osaan. Tarvetta jälkimmäiselle korotukselle tullaan tarkastelemaan vuoden 2023 alkupuoliskon aikana”, sanoo Neilimo-Kontio.

Lisätietoa hinnoittelusta: https://caruna.fi/tuotteet-ja-palvelut/kotiin-ja-kiinteistoon/mista-sahkon-siirtolaskuni-muodostuu

Hinnastot: https://caruna.fi/tuotteet-ja-palvelut/kotiin-ja-kiinteistoon/sahkonsiirron-hinnasto

 

Lue lisää