Caruna laskee liikkeeseen euromääräisen vihreän joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä pohjoismaisena sähkönjakeluyhtiönä

Mediatiedote
Caruna laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan. Yhtiö rahoittaa lainalla juuri perustamansa vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisia projekteja, jotka liittyvät sähköverkon kapasiteetin lisäämiseen, maakaapeli- ja ilmajohtojen uusimiseen, panostuksiin sähkön varastointiteknologiahankkeissa sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Laina-aika on 7 vuotta, ja sille maksetaan kiinteää 0,375 prosentin korkoa.

Kyseessä on ensimmäinen pohjoismaisen sähkönjakeluyhtiön liikkeeseen laskema vihreä euromääräinen joukkovelkakirjalaina. Laina on herättänyt suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa: se ylimerkittiin kolminkertaisesti, ja siihen osallistui lähes 100 sijoittajaa. 

”Eri sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä vahvempaa roolia kestävän liiketoiminnan ja kasvun varmistamiseksi. Sähkönjakeluyhtiöillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sillä hiilivapaan sähkönkäytön kasvu fossiilisten energialähteiden sijaan on avainasemassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Vihreän rahoituksen viitekehyksen laatiminen tukee Carunan strategiaa”, sanoo Carunan varatoimitus- ja talousjohtaja Jyrki Tammivuori. 
 
Joukkovelkakirjalainalle haetaan listausta Euronext Dublinin ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) -segmenttiin. 
 
Natwest Markets ja SEB toimivat lainan järjestäjinä. Lisäksi SEB toimi neuvonantajana Carunan vihreän rahoituksen viitekehyksessä. 

Ulkopuolinen, riippumaton luokittelija CICERO on antanut Carunan vihreän rahoituksen viitekehykselle luokituksen CICERO Medium Green.  
 
Lisätietoja vihreän rahoituksen viitekehyksestä ja ulkopuolisesta arviosta löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.caruna.fi/en/financialinformation 
 
 

Lue lisää