Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Ilmajoella

Mediatiedote
Caruna maakaapeloi noin 176 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Ilmajoen ympäristössä. Hanke parantaa huomattavasti sähkönjakelun toimitusvarmuutta alueella ja työllistää noin 30 henkilöä.

Maakaapelointiin liittyvät kaivuutyöt on aloitettu elokuussa 2019 ja ne jatkuvat syyskuuhun 2021. Vanhan verkon purkutyöt ovat jo aloitettu ja saatu valmiiksi ensimmäisiltä purkuosuuksilta. Viimeiset purkutyöt tehdään vuoden 2021 loppupuolella. Tällä hetkellä alueen sähköverkosta on kaapeloitu noin 20 km.

“Kaapeloimme eli siirrämme maan alle noin 176 kilometriä keskijännitekaapelia ja lisäksi rakennamme noin 140 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäämme myös sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua aiempaa nopeammin vikatilanteessa”, hankepäällikkö Olli Kujanperä kertoo.

Työkohteiden urakoitsijakumppanina on Voimatel Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia kaivuuojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapelointi on osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Ilmajoen maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 87 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä vastaamaan nykyisen lain asettamia tavoitteita sekä Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia.

Maakaapeloinnin lisäksi parannamme sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Pidämme asiakastilaisuuden Ilmajoella Etelä-Pohjanmaan Opistolla tiistaina 7.4.2020. Aloitamme tilaisuuden kahvitarjoilulla klo 17.00 ja itse tilaisuus alkaa klo 17.15 ja kestää noin tunnin.

Lue lisää