Caruna saneeraa ja laajentaa Nousiaisen sähköaseman sekä rakentaa uuden Hulmikon kytkinaseman Varsinais-Suomessa

Mediatiedote
Sähkönjakelija Caruna saneeraa ja laajentaa Nousiaisen sähköasemaa sekä rakentaa uuden kytkinkentän Hulmikoon. Hulmikon alueella toteutetaan myös voimajohtojen muutostöitä. Nousiaisen sähköaseman laajennus ja Hulmikon kytkinasema rakennetaan Väyläviraston tulevien ratahankkeiden sähkönjakelua varten.

Sähköasemien saneeraustyöt aloitetaan kesällä 2020 ja työt Carunan osalta valmistuvat talvella 2020. Carunan rakennustöistä vastaa Destia. Carunan rakennustöiden valmistuttua Väylävirasto tekee omat rakennustyönsä alueilla.

Rakennustöiden aikana alueella liikkuu maanrakennuskoneita ja muuta ajoneuvokalustoa, mikä voi aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle. Myös maanrakennustöistä aiheutuu hetkellistä meluhaittaa. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Lue lisää