Caruna tekee helikopterikuvauksia Espoossa

Mediatiedote
Caruna tekee helikopterikuvauksia Espoossa
Sähkönjakeluyhtiö Caruna kuvaa Espoon sähköverkkoa helikopterin avulla. Tavoitteena on tarkastaa verkon kunto Finnoon, Kivenlahden ja Leppävaaran alueilla. Tarkastuslennot liittyvät Carunan pilottiin, jossa tutkitaan, voiko sähköverkkoa kuormittaa nykyistä enemmän. Helikopteritarkastuksesta voi aiheutua Espoon alueille lyhytaikaista meluhaittaa. 

Kuvaukset toteutetaan torstaina 2. maaliskuuta, jos sää sallii. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö helikopterin läheisyydessä on kielletty.  

“Helikopterilennolla tutkitaan sähköverkon kunto, ennen kuin verkkoon pystytään asentamaan sensoreita. Sensorit mittaavat, voiko sähköverkon johtimien kuormitusta kasvattaa nykyisestä. Energiamurroksen kiihtyessä on keksittävä uusia tapoja käyttää sähköverkkoa tehokkaasti”, sanoo Carunan sähköverkkojohtaja Elina Lehtomäki. 

Pilotin tarkoitus on kokeilla, voiko olemassa olevassa sähköverkossa siirtää nykyistä enemmän tehoa. Tehon tarve kasvaa, kun yhteiskunta sähköistyy ja siirtyminen hiilineutraaleihin ratkaisuihin etenee.  

Pilotissa ilmaverkon johtimiin asennetaan sensoreita, jotka välittävät tietoa johtimen tilasta. Tietoja yhdistetään säätilatietoihin, ja niistä pystytään määrittämään johtimien todellinen kuormitettavuus. 

Helikopteri kuvaa Espoon ilmaverkon lämpökameralla, ja lento toteutetaan lentämällä hyvin lähellä ilmaverkkoa. 

Lue lisää pilottihankkeestamme: https://caruna.fi/ajankohtaista/espoolaiseen-sahkoverkkoon-lisataan-alya-carunan-pilotissa-tutkitaan-voiko 

Caruna tekee helikopterikuvauksia Espoossa

Lue lisää