Carunan data: espoolaisten sähkönkulutus on kasvanut vuodessa lähes 50 prosenttia ja vauhti kiihtyy

Mediatiedote
Energiamurros tapahtuu Suomessa kaiken aikaa: jossain liitetään sähköverkkoon aurinkovoimala, toisaalla joku vaihtaa bensa-auton sähköiseen tai vanhan kattilan lämpöpumppuun. Samalla sähkönkäyttö kasvaa. Espoo on ensimmäinen kaupunki, jossa sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle, jos tarvittavia investointeja sähköverkkoon ei pystytä aloittamaan pian.

Lokakuussa 2023 Espoossa kulutettiin sähköä 59 % enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Sähkönkulutus kasvoi lämpötilakorjattunakin 48 prosenttia, eli kylmempi syksy ei kasvua selitä. Kasvun taustalla on energiamurros, kuten kaukolämmön ja liikenteen sähköistyminen.  

Espoossa huipputehon ennustetaan kaksinkertaistuvan nopeasti vielä tämän vuosikymmenen aikana. Lisäksi vuoteen 2040 mennessä Espooseen on ennustettu muuttavan 50 000 uutta asukasta, mikä ennestään lisää kulutusta. 

Koko Carunan alueella lokakuussa sähköä kului (lämpötilakorjattuna) 12 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muissa Carunan jakelualueen kunnissa kulutuksen kasvu on ollut parin prosentin luokkaa, mutta tehoennusteet tuleville vuosille ovat kovia kaikilla alueilla ja vauhti kiihtyy. 

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo. 

Puhtaaseen energiaan siirtyminen vauhdittaa sähköverkkojen investointitarpeita 

Rautiaisen mukaan hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan vain, jos onnistumme luopumaan fossiilisista energialähteistä. International Energy Agency:n muutama viikko sitten julkaistun raportin* mukaan maailmalla verkon kapasiteettipula aiheuttaa jo ongelmia, ja investoinnit sähköverkkoihin eivät ole pysyneet uusiutuvan energian lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen tahdissa. 

Kasvava sähkönkäyttö edellyttää lisää kapasiteettia ja entistä parempaa toimitusvarmuutta - käytännössä siis muuntajia, sähköasemia ja isompia kaapeleita.  

”Sähköverkon regulaation tulee kannustaa jakeluyhtiöitä investoimaan ja kehittämään verkkoa asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Puhtaaseen siirtymään tarvittavat investoinnit pitää käynnistää nyt, sillä isojen investointien kaavoitukseen, luvitukseen ja toteutukseen menee tyypillisesti jopa seitsemän vuotta”, Rautiainen sanoo. 

Lisäksi sähkön riittävyys on huoltovarmuuskysymys. Lyhyellä tähtäimellä kulutusjousto voi olla ratkaisu tehopiikkien hillitsemiseen, mutta se ei yksin riitä. 

“Olemme tottuneet siihen, että sähköä on aina saatavilla. Jos tulevaisuudessa uusiutuvaa energiaa ei mahduta liittämään sähköverkkoon tai sähköä ei pystytä siirtämään asiakkaille, koko energiajärjestelmä alkaa olemaan ongelmissa. Käytännössä tämä olisi sama kuin ostaisi auton ilman tarvittavaa tieverkostoa.” 

Rautiaisen arvion mukaan Carunan verkkoalueella uusiin liittymiin, kapasiteetin lisäyksiin ja verkon saneerauksiin liittyvä investointitarve on kokonaisuutena yli kaksi miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. Suomi on tähän mennessä hyvin hoidettujen sähköverkkojensa takia ollut houkutteleva kohde puhtaan siirtymän investoinneille. On tärkeää, että nämä investoinnit pystytään hallitusti toteuttamaan ja jokainen suomalainen voi luottaa siihen, että sähköä on saatavilla tilanteessa kuin tilanteessa. 

*Linkki IEA:n raporttiin: https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions

Lue lisää