Carunan sähköverkko valmistautuu energiamurrokseen - Pohjanmaan ja Koillismaan hankekokonaisuus parantaa sähkönjakelun luotettavuutta jo 80 000 asiakkaallamme

Mediatiedote
Sähkönjakelija Caruna aloitti laajamittaisen sähköverkkojen uusimisen Pohjanmaalla ja Koillismaalla vuonna 2016. Tulevaisuudenkin sähkönjakeluun valmis verkko näkyy asiakkaan arjessa muun muassa aiempaa harvempina ja lyhyempinä sähkökatkoina ja mahdollisuuksina uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Vuoden 2021 lopulla valmistuneen hankkeen aikana uusittiin keskijänniteverkkoa 3 458 kilometriä. Keskijänniteverkko siirtää sähköä muun muassa pienteollisuuden tarpeisiin ja asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille. Pienjännitteistä verkkoa, joka siirtää sähköä muun muassa koteihin, rakennettiin 1 084 kilometriä.

Rakennustöihin osallistui satoja ammattilaisia, kun yhteistyötä tehtiin kahden urakoitsijakumppanin - Voimatel Oy:n ja Netel Oy:n kanssa. Yhteensä sähköverkkoja on siirretty maan alle suojaan sään vaihteluilta noin 4 500 kilometriä. Ympäristöystävällisiä muuntamoita rakennettiin yli 3 000 ja vanhaa verkkoa purettiin yli 3 400 kilometriä.

”Viime vuoden aikana valmistunut hanke on osa koko vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta. Investointeja tehdään sähköverkkoomme niin Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa kuin Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Satakunnan verkkoalueilla. Tavoitteemme on, että Carunan lähes 82 000 kilometrin pituinen verkko on kunnostettu vuoteen 2036 mennessä”, aluejohtaja Kalle Liuhala Carunalta kertoo.

Uutta rakennettiin ja vanha materiaali kierrätettiin

Tiensä päähän tulleet ilmajohdot uusittiin säänkestäväksi verkoksi. Kaapeloinnin lisäksi verkkoon on asennettiin lukuisia puistomuuntamoita, jakokaappeja sekä muita luotettavan sähkönjakelun kannalta välttämättömiä teknisiä laitteita ja myös vianhoitoa nopeuttavaa automaatiota lisättiin verkon solmukohtiin. Valmius uusiutuvan energian pientuotannon lisäämiseen on nyt myös aiempaa parempi. Uusien verkkojen tieltä puretut materiaalit toimitettiin kierrätykseen ja edelleen hyödynnettäväksi.

Sähköverkkoja uudistettiin usean kaupungin ja kunnan alueella niin Koillismaalla kuin Pohjanmaallakin.

Lue lisää