Carunan tavoitteena Suomen turvallisimmat työmaat – uusi turvallisuusvideo kertoo ennakoinnin tärkeydestä

Mediatiedote
Carunan tavoitteena Suomen turvallisimmat työmaat – uusi turvallisuusvideo kertoo ennakoinnin tärkeydestä
Turvallisen työmaan muodostaa työntekijöiden henkilökohtainen oikea asenne, riittävä perehdytys ja ammattitaito. Carunan turvallisuusvideosarjan toisessa osassa pureudutaan ennakoinnin ja riskien arvioinnin tärkeyteen. 

Kun Carunalla aletaan valmistella sähköverkon rakennustyömaata, ennakointi ja riskien arviointi pelaavat erittäin suurta roolia työntekijöiden turvallisuuden varmistamisessa.  

Ennakointi tarkoittaa suunnitelmallisuutta.  

”Erityisesti huomio kiinnittyy mitä töitä tehdään, missä ympäristössä ja mihin vuoden- tai vuorokauden aikaan ja kuka töitä tekee. Kaikki nämä osa-alueet tulee huomioida työn suunnittelussa. Vain siten päästään hyvään lopputulokseen – urakkaan, jossa ei satu lainkaan tapaturmia”, Carunan HSEQ-päällikkö Arsi Näkki toteaa. 

Sähköverkkotyömaalla on vaaroja, jotka pitää osata tunnistaa 

Sähköverkkotyömaalla vaaroja ovat esimerkiksi käytössä oleva vanha sähköverkko, liikenne ja työkoneiden käyttö. Vaarat on tunnistettava ja riskit hallittava, jotta voimme toimia turvallisesti, tehdä työmme laadukkaasti ja niin, ettei työmaasta aiheudu vaaraa omalle henkilöstölle tai ulkopuolisille. Siksi suunnittelu on todella tärkeää. 

Perusperiaate kaikilla työmailla on, että kaikki vaarat pyritään poistamaan. 

Carunalla työkohteen suunnitteluun ja riskien arviointiin osallistuvat Caruna ja urakoitsijan projektipäälliköt, työnjohto sekä työtä tekevät työntekijät. Valmiin suunnitelman täytyy olla pitävä – ja jokaisen työmaalla työskentelevän tulee olla sitoutunut suunnitelmaan. 

Teemme työtä turvallisen työn eteen joka päivä 

Edellytämme sekä omaa henkilöstöä että kumppaneita ilmoittamaan ja tutkimaan turvallisuustapahtumat, kuten tapaturmat, läheltä piti -tilanteet, turvallisuushavainnot ja hyvät käytännöt. 

”Työturvallisuus kehittyi viime vuonna oikeaan suuntaan, mutta parannettavaa vielä riittää työmaidemme turvallisuudessa. Siksi haluan aina painottaa suunnitelmallisuuden, ennakoinnin ja riskien arvioinnin tärkeyttä”, Näkki jatkaa. 

Carunan kumppaniverkoston tapaturmataajuus (LTIF = Lost Time Incident Frequency) laski vuonna 2022 merkittävästi edellisestä vuodesta. Työmaillamme tavoitteena oli laskea tapaturmataajuutta neljään tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti, ja siihen myös pääsimme. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta kolmella.

Katso Carunan turvallisuusvideosarjan osa: ennakointi ja riskien arviointi

Turvallisen työskentelyn abc

  • Suunnittele työ etukäteen 
  • Varmista osaaminen ja perehdytä 
  • Tunnista vaarat ja arvioi riskit 
  • Valitse turvallisimmat tavat tehdä työ 
  • Huomioi vaihtuvat olosuhteet ja ympäristö 
  • Yhteistyöllä varmistat turvallisen työskentelyn

Lue lisää