Carunan turvallisuusvideosarja: Onnettomuustilanteessa tarvitaan nopeita toimia

Mediatiedote
Onnettomuustilanteessa tarvitaan nopeita toimia
Sähkötapaturmaa ei pitäisi tapahtua ammattilaisille sähkötöissä. Jos tapaturma on jo sattunut, on tärkeää tehdä nopea tilannearvio ja estää lisävahingot. Carunan turvallisuusvideossa kerrotaan onnettomuustilanteessa toimimisesta.

Carunan käyttökeskuspäällikkö Kimmo Vainiola muistaa muutamia vakavia sähkötapaturmia työuraltaan, joista erityisesti yksi on jäänyt hänen mieleensä.

”Talonrakentaja oli tekemässä talon betoniperustuksia. Betonipumppuauto tuotiin tien viereen ja lähellä kulki 20 kV voimajohto ilmassa. Kuljettaja ohjasi puomin työmaalle, mutta ajoi liian lähelle voimajohtoa, jolloin sähkö pomppasi voimajohdosta betoniauton pumpun puomista talonrakentajan käteen. Siitä sähkö kulki henkilön kehon läpi maahan. Erityisesti mieleen jäivät palojäljet, palaneet vaatteet ja sulaneet kengät. Ne muistan aina.”

Vainiolan kertomasta tarinasta on jo useampi vuosi aikaa.

”Työmaalla pitää ymmärtää, että ammattilainen tunnistaa erilaisia asioita kuin maallikko. Kuitenkin molempien pitää tunnistaa itseään koskevat turvallisuusriskit ja pyrkiä poistamaan ne, jotta vältetään onnettomuus”, Vainiola sanoo.

Katso video: Onnettomuustilanteessa toimiminen

Carunan käyttökeskus turvaa ympäristön vaara- tai sähkötapaturmatilanteessa

Kun onnettomuus on tapahtunut, Carunan käyttökeskus selvittää nopeasti mistä on kysymys. Tämän jälkeen onnettomuusalue tehdään turvalliseksi pelastajille, sähkönkäyttäjille ja muille ulkopuolisille.

”Ensiarvoisen tärkeää on, että tieto onnettomuudesta tulee meille nopeasti. Tilannekartoitus auttaa meitä suunnitelmaan, mitkä toimet ovat tilanteessa tärkeimpiä turvallisuuden kannalta”, Vainiola kertoo.

Pienimmätkin viat kannattaa aina ilmoittaa Carunalle, sillä ne voivat jäädä piileviksi ja aiheuttaa myöhemmin ongelmia sähköverkossa.

Edellytämme kaikkia ilmoittamaan turvallisuustapahtumat

Edellytämme sekä omaa henkilöstöä että kumppaneita ilmoittamaan ja tutkimaan turvallisuustapahtumat, kuten tapaturmat, läheltä piti -tilanteet, turvallisuushavainnot ja hyvät käytännöt.

Vuonna 2022 Carunan tavoitteena oli kasvattaa turvallisuushavaintojen määrä. Siinä onnistuttiin erinomaisesti, sillä saimme turvallisuushavaintoja yhteensä 1 500 kappaletta. Tämä antaa mahdollisuuden poistaa vaaranpaikkoja ennen kuin tapaturmia pääsee tapahtumaan.

Kumppaniverkostomme tapaturmien määrä laski vuonna 2022 merkittävästi edellisvuodesta. Työmaillamme tavoitteena oli laskea tapaturmataajuutta neljään tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti, ja siihen myös pääsimme. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta kolmella. Lue lisää turvallisuuden kehittämisestä vuonna 2022 vuosiraportistamme.

Sähköverkon läheisyydessä kaikkien tulee osata toimia oikein

Carunan sähköverkko on olennainen osa yhteiskuntaa. Haluamme, että jokainen sähköverkon läheisyydessä työskentelevä ymmärtää sähköverkon aiheuttamat vaarat ja osaa toimia verkon läheisyydessä oikein. Sen takia olemme tehneet Tiedä ennen kuin toimit -materiaalin, joka on julkaistu painettuna sekä verkkosivuillamme.

Kirjasesta löydät toimintatavat turvalliseen työskentelyyn työmaalla, tärkeät turvaetäisyydet sähköverkon läheisyydessä työskentelyyn sekä ohjeet ensiaputilanteeseen ja vaurioin ilmoittamiseen, jos vahinko sähköverkossa on päässyt tapahtumaan.

Tutustu materiaaliin

Lue lisää