Carunan vuosi 2019 Espoossa: Yhdessä kohti hiilineutraalia kaupunkia

Uutinen
Sähköverkkojen kunnostaminen ja rakentaminen etenee Caruna Espoon verkkoalueella. Säävarman sähköverkon osuus on Espoossa 86 prosenttia eli suurin osa verkosta on jo suojassa sään vaihteluiden aiheuttamilta ongelmilta, kuten pitkiltä sähkökatkoilta. Tulevaisuuden tarpeisiin rakentuva jakeluverkko kestää erinomaisesti Espoon kasvavan väestön ja lisääntyvien työpaikkojen nykyistä runsaamman sähkönkäytön. Suurjänniteverkossa (110 kV) kehitämme verkkoamme sähköistyvän liikenteen ja Espoon alueen sähkönkäytön kasvun mahdollistamiseksi.

Espoon kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Myös Caruna kantaa huolta ilmastonmuutoksesta ja etsii ratkaisuja sen torjuntaan. Autamme asiakkaitamme, joita meillä oli Espoossa vuoden 2019 lopussa vajaat 180 000, siirtymään helposti uusiutuvan energian tuottamiseen ja kuluttamiseen.  

Espoossa olikin vuoden 2019 lopussa eniten aurinkosähkön tuottajia Carunan kaikista verkkoalueista eli 567 talossa aurinkopaneelit huolehtivat osasta asukkaiden energiatuotantoa. Kirkkonummi sijoittui tässä tilastossa viidennelle sijalle 244 aurinkosähkötuottajallaan.  

Toimitusvarmuutta Carunan verkossa on parannettu suunnitelmallisesti vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2019 Espoossa otettiin käyttöön yhteensä 115 kilometriä tulevaisuudenkin tarpeet täyttävää sähköverkkoa. Kaikkiaan Espoon alueella on Carunan verkkoa 6 500 kilometriä, josta keskijännitteistä sähköverkkoa, joka siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille, oli kaapeloitu viime vuoden lopussa kaikkiaan 81 prosenttia.

Sähköverkon kaapelointiaste Carunan kaikkien verkkojen osalta nousi 56 (52) prosenttiin vuonna 2019.  

Espoossa useita yhteisrakentamishankkeita meneillään 

Caruna on mukana lukuisissa yhteisrakentamishankkeissa eri puolilla Espoota. Raide-Jokerille raivataan tilaa, mikä tarkoittaa muun muassa sähköverkon uudelleensijoittamista. Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvät voimalinjan siirrot etenivät Carunan sähköverkon osalta vuonna 2019 erityisesti Kehä I:n lähettyvillä. Länsimetron jatke edellyttää niin ikään vahvaa sähköverkkoa, samoin sähköllä liikkuvat bussit.  

Suurpeltoon valmistui vuonna 2019 uusi sähköasema ja myös uusia sähköasemia Espooseen suunnitellaan. Nuijalan vanha sähköasema puretaan ja sen tilalle hieman eri paikkaan rakennetaan täysin uusi sähköasema, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2022-2023. 

”Tähän mennessä olemme keskittyneet vahvasti keskijännitteisen verkon uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta. Jatkamme tätä työtä esimerkiksi Pohjois-Espoon ja Veikkolan alueen sähkönjakelun parantamiseksi. Tulevina vuosina töiden painopiste siirtyy pienjänniteverkkoon eli asiakkaiden kotipihojen tuntumaan – myös Espoon kaupunkikeskustojen läheisyydessä”, Carunan kaupunkiverkoista vastaava aluejohtaja Jukka Ihamäki kertoo.  

”Näillä toimenpiteillä varmistamme, että suuressakaan myrskyssä ei tiheimmin asutuille alueille aiheudu kohtuuttoman pitkiä sähkökatkoja”, Ihamäki jatkaa. 

Caruna Espoo Oy:n verkkoalueella sähkönjakelun hintoihin ei tullut muutoksia vuonna 2019. 

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu 

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös. 

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkkoyhtiö Caruna Espoo Oy:n alueilla. 

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.  

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon. 

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen. 

Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. 

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019.

Lue lisää