Carunan vuosi 2019 Joensuussa: Verkko pääosin säältä suojattu

Mediatiedote
Sähköverkot on Joensuussa pitkälti jo kunnostettu säänkestäväksi. Tulevaisuuden tarpeisiin rakennettu sähköverkko kestää lisääntyvän sähkönkäytön ja sietää ilmastonmuutoksen aiheuttamia rasituksia ilman pitkiä sähkökatkoja. Joensuu, jossa Carunan asiakkaita noin 38 500, kuuluu Caruna Espoo Oy:n verkkoalueeseen. 

Caruna Espoon verkko on Joensuussa kaupunkimaista ja pitkälle kaapeloitua eli alueen verkko on jo hyvässä kunnossa.

Vuonna 2019 Joensuussa otettiin käyttöön kaapeloitua keskijänniteverkkoa 5 kilometriä, joka toteutui pääosin yhteisrakentamalla uusia asemakaavoja ja saneerausalueita. Kaikkiaan Carunan verkkoa on alueella 1 500 kilometriä, josta oli vuoden 2019 loppuun mennessä kaapeloitu keskijänniteverkkoa peräti 97 prosenttia. Keskijänniteverkko siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille.

Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n verkkoalueilla sähköverkkoa siirrettiin vuoden 2019 aikana maan alle säältä suojaan yhteensä 3 800 kilometriä. Tämän seurauksena kaapelointiaste nousi neljä prosenttiyksikköä 56 (52) prosenttiin. 

Caruna on suunnitelmallisesti toteuttanut toimitusvarmuutta parantavaa investointiohjelmaa vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2019 aikana älykkään sähköverkon rakentaminen jatkui pääasiassa haja-asutusalueella toimivan Caruna Oy:n alueella. Joensuu kuuluu Caruna Espoo Oy:n alueelle.

Joensuun kaupungilla on vahva ote yhteisrakentamiseen ja Caruna on vuosittain mukana useissa Joensuun kaupungin projekteissa.

”Caruna on keskittynyt tähän mennessä keskijänniteverkon uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta. Tulevina vuosina Joensuussa on tavoitteena viedä viimeiset osat kaupunkialueen sähkönjakeluverkosta säältä suojaan ja keskittyä pienjänniteverkon säävarmuuteen”, Carunan kaupunkiverkoista vastaava aluejohtaja Jukka Ihamäki kertoo.

Joensuun kaupungilla on kunnianhimoinen ilmastotavoite. Aurinkosähköntuottajien määrä kasvaa tasaisesti.  Joensuuhun on tähän mennessä asennettu 153 aurinkovoimalaa. Kaupungin uudisrakennukset, kuten koulut ja päiväkodit hyödyntävät nyt aurinkosähköä. Vuonna 2019 muun muassa Pajakadun päiväkoti sai oman aurinkovoimalansa. Aurinkovoimaloista suurin osa löytyy omakotitalojen katoilta, ja leuto talvi on edesauttanut voimaloiden asentamista kuluvana vuonna. Alkuvuoden aikana Joensuuhun on tullut 14 aurinkovoimalaa lisää. 

Caruna Espoo Oy:n sähkönjakeluhinnoissa ei muutoksia vuonna 2019

Caruna Espoo Oy:n, johon Joensuu kuuluu, sähkönjakeluhinnat pysyivät ennallaan vuonna 2019. Caruna Espoo Oy:n sähkönsiirtohinnat kuuluvat Suomessa edullisimpien siirtohintojen joukkoon.

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös.

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy:n alueilla.

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon.

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen.

Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen.

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019.

Lue lisää