Carunan vuosi 2020: Kehitimme tapaamme suunnitella, rakentaa ja kunnostaa sähköverkkoa asiakkaillemme

Uutinen
Yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvan energiantuotannon kasvu ja sähköinen liikenne vaativat vahvan ja älykkään sähköverkon, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan 2035 mennessä. Vuonna 2020 Caruna uudisti sähköverkkoaan pitkäjänteisesti tulevaisuuden kasvavat sähköntarpeet huomioiden.

Sähkönjakelun luotettavuus oli erinomainen – uudistettu verkko nopeuttaa viankorjausta

Häiriötön sähkönjakelu kaikissa olosuhteissa on edellytys älykkään sähköverkon toiminnalle. Sähkönjakelun toimitusvarmuusaste oli jälleen erinomaisella tasolla eli 99,98 prosenttia. Eniten keskeytyksiä aiheutui syyskuun Aila-myrskystä, joka vaikutti noin 80 000 asiakkaan sähkönsaantiin, ja ilman sähköjä samanaikaisesti oli noin 20 000 asiakasta. 

”Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen. Koronan takia Carunan työntekijät olivat lähes kokonaan etätöissä maaliskuusta alkaen. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen mukaan vuoden 2020 aikana oli 44 myrskypäivää, kun keskiarvo on 27 myrskypäivää vuodessa. Olemme uusineet verkkoa säänkestäväksi systemaattisesti, mikä vähensi merkittävästi vikojen määrää ja kestoa aiempiin myrskyihin verrattuna”, sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny

Vuoden 2020 aikana Caruna pilotoi myös vaihtoehtoisia tapoja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Fortum ja Caruna kehittivät sähkön varastointia varten yhdessä akkujärjestelmän, jonka avulla sähkönjakelun luotettavuutta ja sähkön laatua parannetaan pilottihankkeessa Inkoossa. Elokuussa käyttöön otettu akku on suurin jakeluverkkoon liitetty akku Suomessa.  

Vihreät valinnat ohjaavat asiakasta: aurinkosähkön pientuottajien määrä lähes 10 000

Vuonna 2020 Carunan sähköverkkoon liitettiin noin 2 800 uutta aurinkosähköjärjestelmää (

Vuoden 2020 lopussa aurinkosähkön pientuottajia oli yhteensä noin 9 400. Carunan sähköisessä Virtane-palvelussa asiakas voi kilpailuttaa aurinkopaneelit ja sähköautojen latausratkaisut sekä sähköurakoitsijat. Virtane-palvelu on kohdennettu Carunan verkkoalueella oleville asiakkaille.  

“Matalahiilinen Suomi ei toteudu ilman investointeja sähköverkkoon. Kun rakennamme älykästä energiajärjestelmää, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin, varmistamme myös yritysasiakkaidemme kilpailukyvyn sekä kuluttajien mahdollisuuden osallistua aktiivisesti energiamarkkinoille", sanoo Tomi Yli-Kyyny. 

Carunan asiakasmäärä ylitti 700 000 rajan vuoden 2020 aikana. Kuluttajia, kuntia ja yrityksiä oli asiakkaina vuoden lopussa 703 (692) tuhatta. Kasvua oli 1,6 %. Uusia liittymäsopimuksia solmittiin 2 400 kappaletta, joista 10 oli keskijännite- ja suurjänniteliittymiä.   

Vuonna 2020 Caruna-konsernin liikevaihto oli 475,3 MEUR, jossa on kasvua 1,9 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa liittymismaksutulon kasvusta.  

Konsernin keskeiset taloudelliset (IFRS) ja operatiiviset tunnusluvut:

MEUR tai kuten merkitty 2020 2019
Liikevaihto 475,3 466,4
Tilikauden voitto 35,0 28,1
Yhteisövero 10,7 12,2
Investoinnit 143,2 167,3
Rahavirta investointien jälkeen 16,8 -11,9
Asiakkaita 703 000 692 000
Verkon kaapelointiaste, prosenttia 59 56
Aurinkosähkön pientuottajia verkkoalueella 9 400 6 600
Sähkönjakelun keskeytysten keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI), minuuttia 103 79
Sähkön toimitusvarmuusaste, prosenttia 99,98 99,99

Caruna-konsernin, Caruna Networks Oy:n, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n tilinpäätökset sekä Carunan vuosiraportti ovat luettavissa yhtiön verkkosivulta. Vuosiraportti sisältää myös GRI-standardien mukaisen yritysvastuuraportin. 

Lue lisää