Carunan vuosikertomus 2020 on julkaistu

Mediatiedote
Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2020 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2020. Vuosiraportti sisältää myös yritysvastuu- ja hallinnointiosiot sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen erillisenä pdf-tiedostona.  

Carunan vuosi 2020 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 700 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkkoyhtiö Caruna Espoo Oy:n alueilla.

Turvaamme asiakkaidemme arjen huolehtimalla sähköverkoista vuorokauden ympäri. Lisäksi teemme aktiivisesti työtä ilmastonmuutoksen vaikutuksen torjumiseksi. Vuosiraportti kertoo myös, kuinka luomme arvoa sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautojen lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet.

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Caruna on käyttänyt yritysvastuuraportoinnissaan GRI Standardeja vuodesta 2018 lähtien. 

Carunan vuosi 2020 ja tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2020.

Kuvassa mies ja nainen ovat keittiössä kokkaamassa.

Lue lisää