Destia palkittiin turvallisuudesta – Sinimäen sähköaseman työmaalla ei yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa

Artikkeli
Destia palkittiin turvallisuudesta – Sinimäen sähköaseman työmaalla ei yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa
Caruna on rakennuttanut Espoon Sinimäkeen uuden sähköaseman, jolla mahdollistetaan Espoon kasvava sähkönkulutus ja tuetaan hiilineutraalin Espoon strategiaa. Työmaalla työskenteli lähes 300 työntekijää ja puhuttiin montaa eri äidinkieltä – siitä huolimatta turvallisuus pysyi erinomaisella tasolla.   

Uuden sähköaseman kautta kulkee suuri osa kaikesta Espoossa tarvittavasta sähköstä. Asema takaa, että espoolaisille riittää puhdasta sähköä kaikkiin tarpeisiin vuorokauden ympäri. Rakennustyöt ovat loppusuoralla, ja uusi asema valmistuu alkuvuodesta 2023. Projektin pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Koko rakentamisen ajan Caruna on tehnyt säännöllisesti tarkastuskäyntejä työmaalle. Niissä tarkastellaan turvallisuuden toteutumista ja keskustellaan rakentavasti turvallisuudesta yhdessä Destian kanssa. Sinimäen sähköaseman työmaalla ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

”Projektiemme, työkohteiden ja yksittäisten työvaiheiden turvallisuus perustuu perehdyttämiseen, systemaattiseen ennakointiin ja ohjeistuksien noudattamiseen. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta ja toisten turvallisuudesta”, kertoo Destian prosessisähköasennusten työmaapäällikkö Rami Tuovinen.

Kokeita suoritettiin yöaikaan työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi

Koko toimitusketjun vastuullisuuden huomioiminen on ollut ensiarvoisen tärkeää hankkeen suunnittelusta lähtien. Työmaan turvallisuus on ykkösasia, ja siitä huolehditaan kokonaisvaltaisesti yhdessä Destian kanssa. Sinimäkeä on ollut rakentamassa 287 henkilöä, jotka on kaikki perehdytetty työtehtäviinsä ennen töiden aloittamista. Monikielisen työyhteisön vuoksi työkieli työmaalla on ollut englanti.

Sinimäen työmaan vieressä kulkee 110 kilovoltin sähkölinja, joka on pitänyt huomioida useassa työvaiheessa hankkeen aikana. Työturvallisuuden varmistamiseksi linjat tehtiin jännitteettömäksi stabilointi- ja paalutuskoneiden töiden ajaksi. Lisäksi kaikenlaisten suurien rakennuselementtien nostot, kuten rakennuksien runkojen betonielementit, suunniteltiin tarkasti turvallisuusriskien minimoimiseksi. Huomioitavia asioita olivat esimerkiksi sääolosuhteet, nosturin sijainti ja nostopisteet.

Suurimpia tunnistettuja riskejä työmaalla ovat olleet mm. sähköturvallisuuteen liittyvät asiat. Turvallisuuden takaamiseksi on pidetty huoli sähkötöiden aloitusilmoituksista ja varmistettu henkilökunnan pätevyys toimia sähköalan ammattihenkilöinä. Esimerkiksi 110 kilovoltin kaasueristeisen kojeiston käyttöönottotesti eli jännitekoe vaati tarkkaa suunnittelua turvallisuuden näkökulmasta. Lopulta käyttöönottotesti suoritettiin yöaikaan, jotta työmaalla ei olisi muita työntekijöitä.

Destialla on ollut käytössä turvavartit, joissa on perehdytty mm. uusien työvaiheiden turvallisuuteen. Riskienarvioinnit tehdään kaikista työvaiheista työ- ja laatusuunnitelmien yhteydessä, mikä on osa eri työvaiheiden työsuunnitelmaa.

”Seuraamme ja mittaamme turvallisuutta hyvin tarkasti – ja palkitsemme parhaat turvallisuuden tuloksentekijät”, Tuovinen sanoo.

Carunan vastuullisuuspäällikkö Lotta Setälän mukaan rakennustyö sujui kokonaisuudessaan loistavasti.

”Destia hoiti Carunalle ja Espoolle kriittisen projektin läpi erinomaista turvallisuutta noudattaen, aikataulussa, vaatimusten mukaisesti ja laadukkaasti. Hyvin suunniteltu ja ennakointia korostava hanke, jossa havaittuihin puutteisiin reagoitiin nopeasti”, Setälä sanoo.

Sinimäen asema korvaa jo käyttöikänsä päähän tulleen Nuijalan aseman. Hankkeen yhteydessä rakennettiin kuuden kilometrin mittainen suurjännitteinen maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköasemien välille

Caruna jakaa vuosittain turvallisuuspalkintoja parhaiten suoriutuville kumppaneilleen. Destia voittikin Sinimäen sähköaseman rakentamisesta palkinnon turvallisesti ja laadukkaasti hoidetusta hankkeesta. 

Lue lisää