Ekovoimalaitos tuottaa jätteistä sähköä ja kaukolämpöä – Case Lounavoima Oy

Artikkeli
Lounais-Suomen Jätehuollon alueella tuotetaan päivittäin noin 350 000 kierrätyskelvotonta roskapussia. Salon Korvenmäkeen rakennettu ekovoimalaitos muuttaa jätteet kaukolämmöksi ja sähköksi, ja pienentää alueen hiilidioksidipäästöjä.

Alkuvuodesta 2019 noin seitsemän kilometriä Salon keskustasta Muurlaan päin alkoi kuhista, kun Lounavoima Oy aloitti ekovoimalaitoksen rakennustyöt Korvenmäessä. 

Valtatien 110 välittömässä läheisyydessä sijaitseva uusi voimalaitos otetaan käyttöön helmikuussa 2021, minkä jälkeen jätteet päästään käsittelemään ja hyödyntämään paikallisesti. Aiemmin Lounais-Suomen alueella kierrätyskelvoton polttokelpoinen jäte on kuljetettu energiana hyödynnettäväksi eri puolille Suomea tai jopa ulkomaille.

Laitos tuottaa vuositasolla noin 90 prosenttia Salon alueen kaukolämmöstä. Tämä tarkoittaa noin 15 000 asukkaan sekä monien julkisten rakennusten ja liikerakennusten lämmöntarvetta. Lisäksi laitos tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon.

Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikin mukaan alueen asukkaille ekovoimalaitoksen tuoma muutos ei juuri arjessa näy – paitsi jätteiden käsittelykustannuksien pienenemisenä sekä Salossa kaukolämmön kustannusten alenemisena. 

- Arviolta jätehuollon kustannuksienvuosittainen kokonaissäästö on 4–5 miljoonaa euroa nykytasoon verrattuna, Onikki kertoo.

 

Kuva: Lounavoima Oy
Lounavoima Oy:n ekovoimalaitos Salon Korvenmäessä

Ympäristö kiittää

Korvenmäellä tuotettu energia on aikaisempaa ympäristöystävällisempää, sillä voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin perinteisen turvetta tai fossiilisia polttoaineita käyttävän voimalaitoksen päästöt. Laitoksen käyttöönotto laskee Salossa kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt puoleen aikaisemmasta. 

- Tämä on merkittävä voimalaitoksen tuoma muutos Salon kaukolämmön tuotannossa, täydentää Lounavoima Oy:n palvelupäällikkö Elina Annala.

Ekovoimalaitoksella otetaan lämpöä myös talteen. Tontin kallioperään porataan lämpövarasto, johon kesäajan tuotannossa syntyvä ylimääräinen lämpö varastoidaan. Varastoitu lämpö käytetään talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan. 

- Ensimmäinen varastokaivo valmistuu kesään 2021 mennessä ja seuraavien vuosien aikana on varauduttu tekemään yhteensä kuusi syvälämpökaivoa, Onikki kertoo.

Sähkönjakelu mahdollistaa energian siirtämisen markkinoille

Vuosittain ekovoimalaitos käsittelee 120 000 tonnia lounaissuomalaisilta kerättyä polttokelpoista jätettä ja tuottaa siitä energiaa. Voimalaitoksen tuottama sähkö myydäänmarkkinoille, mutta jatkossa tarkoituksena olisi hyödyntää sähköä enemmän Korvenmäen alueen muissa toiminnoissa.  

Polttokelpoisesta jätteestä on moneksi: kahden kilon jätepussillisella voi lämmittää omakotitaloa noin puoli tuntia tai polttaa 158 tuntia 8 W energiasäästölamppua. Sähkösaunan taas saa lämpimäksi 12 kilolla jätteitä. 

Voidakseen jaella sähköä valtakunnan verkkoon ja samalla saadakseen sähköä itselleen, tuli uusi ekovoimalaitos ensin liittää paikalliseen sähkönjakeluverkkoon. 

- Caruna toimitti Lounavoimalle kolme uutta liittymää: Salon Ylhäisissä sijaitsevan pääliittymän, rakentamisen aikana myös voimalan työmaasähköliittymänä toimineen varaliittymän sekä kaupungilla sijaitsevan kaukolämpöpumppaamon liittymän. Voimalaitoksen verkkoon liittämistä varten Caruna myös saneerasi ja laajensi Ylhäisten sähköasemaa, kertoo Carunan avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko.

Lounavoimalla yhteistyöhön Carunan kanssa on oltu tyytyväisiä.

- Yhteistyö Carunan kanssa on ollut sujuvaa. Asiat on ovat hoituneet hyvin ja kun Carunan työt ovat edenneet sovitussa aikataulussa, on se tukenut myös meidän aikatauluja, Onikki sanoo.

Kuva: Lounavoima Oy
Korvenmäellä tuotettu energia on aikaisempaa ympäristöystävällisempää.

Lue lisää