Enemmän, nopeammin ja varmemmin – puhdas liikenne edellyttää tehokasta ja kattavaa sähkönjakelua

Blogi
Liikenteen sähköistymisen yhteydessä puhutaan paljon yksityisautoiluista, mutta suurempi muutos kytkeytyy julkiseen liikenteeseen, kuten raideliikenteen kasvuun ja sähköbussien yleistymiseen. Espoossa myös Raide-Jokeri kuljettaa kaupunkia kohti hiilineutraaliutta.

Suomalaisten sähköautoilu on kovassa kasvussa. Päivitin oman autoni vuosi sitten polttomoottorista hybridiin, vaikka suhtauduin tuollaiseen käyttövoimaan hieman epäillen. Sähköautoihin liittyvät ennakkoluuloni karisivat heti, koska ajaminen oli jopa mukavampaa kuin polttomoottorilla, ja latauskin sujuu helposti ilman ihmeempiä erityisjärjestelyjä. Kun ratkotaan ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia, pitää yksityisautoilun sähköistymisen rinnalla paitsi parantaa joukkoliikennettä myös sähköistää sitä vauhdilla.

Kuntien ja kaupunkien usein hyvin kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa joukkoliikenteen vähäpäästöisten ratkaisujen kehittämisellä on iso merkitys. Pääkaupunkiseudulla Espoo tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja yksi askel kohti tätä tavoitetta on vuonna 2024 valmistuva ylikunnallinen pikaraitiolinja Raide-Jokeri.

Olemme Carunalla sitoutuneet auttamaan kuntia ja kaupunkeja kunnianhimoisten hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Sähköistyvä liikenne muuttaa myös sähköverkolle asetettuja vaatimuksia. Pelkästään sähköbusseille tarvittavan latausasemien verkoston rakentaminen merkitsee sitä, että sähköverkkoon tarvitaan huomattavasti aiempaa enemmän tehoa.

Raide-Jokeri vaatii jakeluverkon uusiutumista

Suomen toiseksi suurimman kaupungin, Espoon, sähkönkäytön on ennustettu kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana 25–35 prosenttia. Tästä kymmenesosa liittyy Raide-Jokeriin. Kasvava sähköntarve vaatii Espoon sisäisen jakeluverkon kehittämistä, jotta tehoja pystytään siirtämään kaupungin sisällä turvallisesti ja kulloisenkin tarpeen mukaan.

Raide-Jokeria rakennetaan keskelle kaupunkia, jonka jo olemassa olevaa sähköinfrastruktuuria siirretään ja muokataan parhaillaan. Raide-Jokeriin liittyykin merkittävä määrä sähköverkon parantamiseen tähtäävää työtä, kuten johtosiirtoja, voimajohtojen uusimista ja suurjännitteisen verkon vahvistamista.

Raide-Jokerin rakentamisen etenemistä voi seurata valmiiden raidekilometrien kasvaessa, mutta se näkyy käytännössä myös sähköverkon parantumisena. Rakennamme Espooseen Raide-Jokeria varten 37 pienjänniteliittymää, joista syötetään sähkö pikaraitiotien 11 pysäkille. Lisäksi rakennamme raitiovaunujen liikennöintiä varten kuusi sähkönsyöttöasemaa.

Nämä syöttöasemat palvelevat ainoastaan Raide-Jokerin sähköntarvetta – sähköasemia tarvitaan siis vielä lisää, jotta Espoon kasvava sähkön tarve voidaan kattaa kokonaan.

Häiriötöntä sähkönjakelua myös tulevaisuudessa

Raide-Jokerin lisäksi Espoon asukasmäärän kasvu ja alueen rivakka kehitys lisäävät sähkön käyttöä. Kasvavan ja sähköistyvän liikenteen rinnalla kaupungin työpaikkojen, koulujen ja päiväkotien määrät lisääntyvät. Myös lämmityksessä siirrytään yhä enenevässä määrin käyttämään sähköä.

Meidän tärkein tehtävämme on kehittää, ylläpitää ja valvoa sähköverkkoamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Haluamme myös tukea jakeluverkkoalueemme kuntia heidän hiilineutraaliustavoitteissaan. Älykkäät sähköverkkomme sekä uudet ratkaisumme energian käytön tehostamiseksi nousevat tässä keskeiseen rooliin. 

Lue lisää