Energiamurros muuttaa pelikentän – sähköverkot keskeisessä roolissa

Mediatiedote
Suomessa on käynnissä ennennäkemätön energiamurros, kun siirrytään fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin. Energiajärjestelmään investoidaan alalla 40 miljardia euroa seuraavien vuosikymmenien aikana. Kasvava sähkön kysyntä katetaan uusiutuvalla energialla, ja se vaatii valtavia investointeja sähköjärjestelmään.  

"Sähköntuotannon määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan Suomessa. Uusiutuva tuuli- ja aurinkoenergia on edullista ja kotimaista, mutta tuotanto vaihtelee voimakkaasti sään mukaan. Vuoteen 2040 mennessä sähkön tuotantopaikkojen määrä voi Suomessa olla jopa yli 450 000 kappaletta. Se on moninkertaisesti nykyisiin alle 50 000 tuotantopaikkoihin verrattuna. Tämä luo omat haasteensa sähköverkoille, joita pitää vahvistaa ja rakentaa lisää”, kertoo Carunan talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä. Fossiilisten polttoaineiden kustannustehokas korvaaminen perustuu sähköllä toimivaan teknologiaan. Teollisuuden tietyillä toimialoilla, kuten leipomoissa, meijereissä sekä puu- ja paperiteollisuudessa, maakaasun merkitys on ollut suuri. Prosessien sähköistämisellä korvataan riippuvuutta maakaasusta.  

Paikallisesti muutokset voivat olla suuriakin. Lämmityksen sähköistyminen ja kaupungistuminen keskittävät sähkönkulutusta entistä enemmän kaupunkeihin, kun taas hajautettua sähköntuotantoa syntyy entistä enemmän haja-asutusalueille. 

”Sähköön vahvasti perustuva energiajärjestelmä tarkoittaa, että vaatimukset sähköjärjestelmän toimintavarmuudelle kasvavat. Jo nyt yhteiskunnan kriittiset toiminnot kuten sairaalat, tietoliikenneverkot ja maksujärjestelmät ovat haavoittuvia pitkittyneille sähkökatkoille. sähköistyneessä yhteiskunnassa vaikutukset ulottuvat nopeammin liikenteeseen, lämmitykseen ja teollisuuden toimintakykyyn”, sanoo Neilimo-Kontio. 

Carunan yli 4 000 asiakasta vastasi sähköverkon kehittämissuunnitelmiin  

Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmien luonnokset olivat asiakkaiden nähtävillä ja kommentoitavissa 29.4.–29.5. välisenä aikana. Yli 4 000 asiakasta antoi palautetta sähköverkon kehittämissuunnitelmista. 

Carunan asiakkaat ovat kiinnostuneita aurinkoenergian tuottamisesta: 10 prosentilla vastanneista on jo nyt aurinkopaneelit, ja niiden kasvu on nopeampaa kuin etukäteen on arvioitu. 

"Kyselyn perusteella uskomme, että vuoteen 2030 mennessä aurinkopaneelien pientuottajia on Carunan verkossa yli 50 000 verrattuna noin 14 500 pientuottajaan tällä hetkellä. Aurinkopaneelien ja tuulivoiman voimakkaan kasvun vuoksi myös asiakkailta vastaanotettu energia kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 1,4 TWh enemmän", sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen. 

Kiinnostus sähköauton hankintaan.

Uusimaalaiset ja varsinaissuomalaiset kiinnostuneimpia sähköautoista 

Halukkuus hankkia sähköautoja ei eroa sen suhteen, asuvatko asiakkaat taajamissa tai haja-astusalueilla. Sen sijaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on selvästi eniten sähköautoja, ja niiden hankintaa harkitsee useampi asiakas verrattuna muihin maakuntiin.  

"Sähköautot ja aurinkopaneelit kulkevat käsi kädessä: asiakkaat, joilla on aurinkopaneelit, ovat muita kiinnostuneempia hankkimaan oman sähköauton tai omistavat jo sellaisen", sanoo Rautiainen. 

Henkilöasiakkaista 86 % haluaa joustaa sähkön kulutuksessa 

Uusiutuvan energiatuotannon kasvaessa, tuotannon hajautuessa ja muuttuessa säistä riippuvaisemmaksi ja volatiilimmaksi myös jouston tarve kasvaa entisestään. Sähköä ei voi varastoida suuria määriä, ja siksi sähkömarkkinoilla tarvitaan kipeästi joustoja. 

Asiakkaat toivovat sähköverkon kehittämistä niin, että he voivat itse osallistua energiatalkoisiin, kuten joustaa sähkön käytössä vuorokauden eri aikoina. Jopa 86 % henkilöasiakkaista on valmiita näkemään vaivaa kulutusjouston eteen. 

"Yksittäiset joustotoimenpiteet, kuten sähköauton lataus tai saunan lämmitys, vaikuttavat merkittävästi tarvittavaan sähkötehoon, kun moni tekee saman toimenpiteen yhtä aikaa. Caruna etsii aktiivisesti ratkaisuja jouston tarpeeseen isossa mittakaavassa. Esimerkki tästä on Espoon Suomenojan dynaaminen sähköliittymä, jota pilotoimme parhaillaan Fortumin kanssa", Rautiainen sanoo.

Lue lisää