Energiapoliittiset tavoitteet eivät toteudu ilman sähkönjakeluyhtiöitä

Blogi
Elina Lehtomäki
Elina Lehtomäki
Sähköverkkojohtaja
"Inkoon akulla syötettiin onnistuneesti 300 taloutta runkoverkon sähkökatkossa ja ratkaisu toimii luotettavasti". Viestillä projektiryhmämme kuittasi, että uudenlaisen energiavaraston koekäyttö oli saatu menestyksekkäästi maaliin.

Innovaatiotoiminta verkkoyhtiössä on näinä aikoina äärimmäisen mielenkiintoista ja palkitsevaa. Pääsemme koko ajan haastamaan itseämme, jotta turvaamme toimitusvarman sähköverkon nyt ja tulevaisuudessa. Samalla olemme avainasemassa hiilineutraalin yhteiskunnan rakentajina.

Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 edellyttää sähköistymistä ja merkittäviä muutoksia liikenteen ratkaisuissa, teollisuuden prosesseissa ja kotitalouksien arjen valinnoissa. Jakeluverkossa muutos näkyy ensi vaiheessa liikenteen sähköistymisenä ja aurinkovoimaloiden lisääntymisenä.

Sähkönjakeluyhtiöiden tehtävänä onkin edistää teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan kotien ja yritysten ilmastoteot ja rakennetaan infraa kustannustehokkaasti.

Inkoon sähkövarasto kantatie 51:n vieressä
Inkoon akku kantatie 51:n vieressä.

Sähkön jakelijat puhtaan energiasysteemin ratkaisujen ytimessä

Odotukset liikenteen sähköistymiselle ovat suuret. Tällä hetkellä Suomessa on noin 50 000 sähköautoa, joista vain pieni osa täyssähköautoja. Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä on esittänyt, että vuonna 2030 Suomessa tulisi olla 700 000 sähköautoa.

Samalla suomalaisten kiinnostus omaan energiatuotantoon kasvaa koko ajan. Kaikesta energiantuotannostamme aurinkoenergiaa on vain prosentin murto-osa, mutta määrä kasvaa merkittävästi. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopiston arvion mukaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää, että tulevaisuudessa jopa 10 prosenttia Suomen sähköntuotannosta perustuu aurinkovoimaan.

Jotta yksityisautoilun sähköistyminen tai aurinkopaneelien lisääntyminen ei aseta verkon kapasiteetille suuria haasteita, tulee sähköistyminen tehdä älykkäästi. Suomessa on vahva jakeluverkko, jota on viime vuosina uusittu laajasti verkon ikääntymisen ja toimitusvarmuusvaatimusten tiukkenemisen vuoksi. Uudistukset palvelevat puhtaaseen energiajärjestelmään siirtymistä.

Verkkopalveluilta odotetaan enemmän

Jakeluyhtiöiden tulee vastata monimuotoistuvaan sähkönkulutukseen uudenlaisilla teknologisilla ratkaisuilla, kuten verkon kapasiteetin älykkäällä hallinnalla. Tehopiikkejä tasataan kuormienohjauksilla ja Inkoon akun kaltaisilla energiavarastoilla. Samalla verkon toimintoja automatisoidaan ja operoinnin tukena hyödynnetään älykästä dataa.

Jotta kotien ja yritysten ilmastoystävälliset valinnat lisääntyvät, on ratkaisujen oltava kustannuksiltaan kohtuullisia sekä vaivattomasti vertailtavissa ja hankittavissa. Carunalla autamme asiakkaitamme päivittäin aurinkopaneeleihin ja sähköautoihin liittyvissä kysymyksissä. Tiedonsaantia helpottaaksemme kehitimme alustan, joka kokoaa eri toimijoiden aurinko- ja latausratkaisut läpinäkyvästi vertailtaviksi. Malttamattomana myös odotan, että pääsemme tarjoamaan uuden energiayhteisöpalvelun aurinkotuottajille.

Kehittämällä sähköverkkoa, sen teknologiaa ja palveluita voimme kulkea luottavaisin mielin kohti hiilineutraalia Suomea.

Lue lisää