Enerke ja Caruna parantavat Joensuussa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta

Mediatiedote
Enerke Oy ja Caruna Espoo Oy ovat tehneet sopimuksen merkittävän sähköverkostohankkeen toteuttamisesta Joensuun verkkoalueella. Hankkeessa kaapeloidaan viimeiset ilmajohtoalueet Joensuun verkkoalueella vuosien 2021 - 2022 aikana.

”Joensuun lähikaapelihanke vahvistaa Carunan sähkönjakeluverkkoa sekä rakentamisen että vianhoidon osalta Joensuun alueella. Joensuun lähikaapelihankkeen urakoitsijavalinnassa Caruna painotti rakentamisen laatua ja asiakaslupausta. Enerke on paikallinen ja luotettava toimija, ja odotamme hyvää yhteistyötä hankkeessamme”, hankepäällikkö Ville Lundgren Carunalta kertoo.

Joensuun lähikaapelihankkeen myötä alueen kaapelointiaste lähenee 100 prosenttia, samalla alueen sähkön toimitusvarmuus paranee. Hankkeen avulla yhteisrakentaminen mahdollistuu kaupungin ja eri operaattoreiden kanssa.

”Hienoa, että pääsemme laajentamaan yhteistyötä ja rakentamaan toimitusvarmaa verkkoa yhdessä Carunan kanssa. Hankkeen työllistävä vaikutus on tuleville vuosille merkittävä niin meidän oman henkilöstömme kuin aliurakoinnin osalta”, Enerken hankepäällikkö Olli Vaakanainen toteaa.

Hankkeessa kaapeloidaan noin 30 eri aluetta Joensuun kantakaupungin lähiympäristössä. Kaapelireittiä hankealueella on yhteensä 45 kilometriä. Tälle reitille asennetaan 10 kilometriä keskijännitekaapelia ja 45 kilometriä pienjännitekaapelia. Sähköverkon toteuttamisen lisäksi hankkeen aikana pyritään edistämään erilaisia yhteisrakentamisen mahdollisuuksia teleoperaattoreiden ja kaupungin kanssa.

”Suunnittelussa on tärkeää löytää teknisesti luotettavammat ratkaisut kuhunkin sähköverkoston osaan. Suunnittelun yhteydessä tulemme selvittämään hankealueilta yhteisrakentamiseen liittyvät mahdollisuudet esimerkiksi valokuitujen ja katuvalaistuksien osalta, pääsuunnittelija Miika Kurki avaa hankkeen suunnittelua.

Hankkeen alustava aikataulu:

  • sähkötekninen suunnittelu 31.5.2021 mennessä
  • maastosuunnittelu 31.12.2021 mennessä
  • 15 % kaapeleista käyttöönotettu 2021 vuoden aikana
  • 85 % kaapeleista käyttöönotettu 2022 vuoden aikana
  • viimeistelyt ja viimeiset purut tehty 31.5.2023 mennessä

Lue lisää