Espoossa varaudutaan kasvavaan sähkönkäyttöön - kaupunki ja Caruna solmivat yhteistyösopimuksen

Mediatiedote
Espoossa varaudutaan kasvavaan sähkönkäyttöön - kaupunki ja Caruna solmivat yhteistyösopimuksen
Espoossa sähkönkäytön ennustetaan kasvavan noin 50 % vuoteen 2030 mennessä. Espoon kaupunki ja Caruna tekivät yhteistyösopimuksen, joka sujuvoittaa suurjännitteisten sähkönsiirtoyhteyksien rakentamista Espoossa.

Käytännössä kaupunki ja sähkönjakeluyhtiö Caruna ovat sopineet siitä, miten sähkönjakelun infrastruktuuria saadaan sijoitettua kehittyvään kaupunkiympäristöön.

”Espoolla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja energiainfrastruktuurin uusiminen on tärkeä osa niitä. Espoon väestöennusteen mukaan kaupungin asukasluku ylittää 2030-luvun alussa 350 000, ja sopimuksen myötä energiainfraa voidaan rakentaa joustavammin kasvavan Espoon tarpeisiin”, sanoo kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala Espoon kaupungilta.

Espoo on muuta maata edellä hajautetun sähkötuotannon ja sähköisen liikenteen edistämisessä. Espoossa on jo yli 2500 aurinkosähkön tuottajaa ja yli 13 000 ladattavaa henkilöautoa.

Sopimus mahdollistaa joustavan reagoinnin Espoon kaupungin kasvaviin tehotarpeisiin

Sähköverkon kapasiteetin lisäämistä suunnitellaan ja toteutetaan eri puolille Espoota: viime vuoden lopulla valmistui uusi Sinimäen sähköasema, joka palvelee 19 000 asiakasta. Seuraava merkittävä hanke on koko Espoon läpi pohjois-etelä suunnassa kulkeva suurjännitteinen kaapeliyhteys. 2030-luvun puoliväliin mennessä Espooseen rakennetaan neljä uutta sähköasemaa. Nyt solmittu sopimus sujuvoittaa rakentamista ja turvaa espoolaisille sähkönsaannin tulevaisuudessakin.

”Pystymme jatkossa entistä ketterämmin reagoimaan Espoon kaupungin tarpeisiin. Sähkönsiirtokapasiteetin tarpeen ennustetaan kasvavan uusien asiakkaiden ja uusien energiaratkaisujen myötä noin 50 % vuoteen 2030 mennessä. Pystymme nyt tarkastelemaan kaapelilinjauksia nopeassa tahdissa, ja ennen kaikkea pääsemme toteuttamaan siirtoyhteyksiä Espoon tarpeisiin aiempaa sujuvammin”, kertoo Carunan aluepäällikkö Joel Seppälä.

Voimajohtohanke vie tyypillisesti kuusi vuotta suunnittelu- ja luvitusprosesseineen. Yhteistyösopimus tehostaa aikataulua ja varmistaa, että voimajohtohankkeet valmistuvat ajoissa kasvavan ja kehittyvän Espoon kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Lue lisää