Fortum toteuttaa Carunan kanssa täysin uuden­laisen sähkö­kat­ti­la­kon­septin kotimaiseen kauko­läm­mön­tuo­tantoon

Uutinen
Fortum rakentaa 100 megawatin sähkökattilalaitoksen Espoon Suomenojan laitosalueelle lisäämään kotimaista hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa. Tavoite on vakauttaa kaukolämmön hintaa vähentämällä riippuvuutta tuontipolttoaineista, kasvattamalla kotimaiseen ja päästöttömään sähköön perustuvaa lämmöntuotantoa sekä parantamalla tuotannon joustavuutta.

Tätä varten Fortum on tilannut sähkönjakeluyhtiö Carunalta ns. dynaamisen sähköliittymän, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Pilotin aikana Caruna voi rajoittaa tarvittaessa sähkökattilayksikön sähkönkulutusta verkossa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Geopoliittisesta tilanteesta johtuvan epävarmuuden vuoksi sähkökattilalaitos pyritään ottamaan käyttöön kiihdytetyllä aikataululla jo vuodenvaihteessa.

Sähkökattilalaitos sisältää kaksi 50 megawatin sähkökattilaa. Niillä voidaan nostaa veden lämpötilaa kaukolämpöverkkoon sopivaksi ajankohtina, jolloin sähkö on päästötöntä, edullista ja hyvin saatavilla, esimerkiksi öisin. Sähkökattiloilla lämmitetty vesi ohjataan Suomenojan 800 megawattitunnin lämpöakkuun, josta se puretaan tarvittaessa kattamaan kaukolämmön kysyntäpiikkejä esimerkiksi aamuisin ja iltapäivisin. Sähkökattiloiden käyttö tasoittaa myös sähkön kysyntävaihteluita ja edistää siten tehokkaasti sähkön ja lämmön välistä sektori-integraatiota.

"Sähkökattiloista hyötyvät sekä kaukolämpö- että sähköasiakkaat. Carunan kanssa toteutettavassa pilottiprojektissa käytämme uusiutuvan sähkön tuotanto- ja hintavaihteluita vakauttamaan asiakkaidemme lämmityskuluja. Hanke on jälleen yksi esimerkki hiilineutraalin kaukolämmön tuottamisesta ja ajankohtainen lisä keinovalikoimaamme. Sen toteutumista on osaltaan kiihdyttänyt verotuspäätös, jolla sähköön perustuva kaukolämmöntuotanto siirtyi alempaan sähköveroluokkaan. Uskomme, että vastaavia hankkeita voidaan nyt toteuttaa energiamarkkinalla laajemminkin", sanoo johtaja Timo Piispa Fortumin Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta.

"Nopeasti kehittyvässä Espoossa energiamurros näkyy voimakkaasti. Fortumin sähkökattilalaitos on hieno esimerkki alueen hiilineutraaliustoimista. Varmistamme pilotissa täysin uudella tavalla sähköverkkokapasiteetin riittävyyttä dynaamisella sähköliittymällä. Tällä voidaan joustavasti säätää sähkökattilan tarvitsemaa sähköä verkosta varmistaen, että koko alueen sähkönsaanti on koko ajan turvattu. Samalla jouston tarve lisääntyy entistä enemmän, kun tuuli- ja aurinkoenergian tuotantomäärät kasvavat ja samalla sähkön kulutuksen ennustetaan kasvavan lähes 50 % koko Suomessa 2040 mennessä", kertoo Carunan sähköverkkojohtaja Elina Lehtomäki.

Mittava sähkökattilalaitos rakennetaan Suomenojan voimalaitoksen kaksi vuotta sitten suljetun kivihiiliyksikön tilalle. Se korvaa osaltaan fossiilisia polttoaineita ja sillä voidaan tarvittaessa nostaa laitosalueella sijaitsevan lämpöpumppulaitoksen tuotannon lämpötilaa, kun voimalaitoksen muut yksiköt eivät ole toiminnassa. Olosuhteista riippuen laitoksella voidaan tuottaa kaukolämpöä jopa satoja gigawattitunteja vuodessa. Fortumin tavoite on lähivuosina rakentaa kaukolämpöverkon alueelle lisää lämpövarastoja.

Päästöttömän sähköntuotannon kasvaessa Fortumin kaukolämpö perustuu enenevässä määrin sähköiseen ja hajautettuun tuotantoon. Hiilestä luovutaan kokonaan viimeistään vuonna 2025, ja vuonna 2029 tuotanto on kokonaan hiilineutraalia.

Julkaistu alunperin Fortum Oyj:n paikallistiedotteena 16.6.2022.

Lue lisää