Haluamme olla työturvallisuuden suunnannäyttäjä myös tulevaisuudessa

Artikkeli
Vuonna 2020 turvallisuustyössämme korostuivat uudenlaisen turvallisuuskulttuurin rakentaminen sekä sähkötöiden turvallisuuden kehittäminen.

Työturvallisuus on yksi yritysvastuumme pääpilareista. Työllistämme vuosittain yli tuhat ihmistä Suomessa, ja heistä jokaisella on oikeus päästä ehjänä kotiin. Kiinnitämme huomiota etenkin seuraaviin asioihin: 

  • Asetamme ihmisten turvallisuuden aina etusijalle 
  • Tavoitteemme on kaikkien tapaturmien estäminen 
  • Koulutamme sekä omaa henkilöstöämme että kumppaniverkostoamme 
  • Tuemme suomalaisia, vastuullisia toimijoita 
  • Huolehdimme rakentamisen laadusta yhdessä kumppaneidemme kanssa 
  • Pandemia toi turvallisuusasiat keskiöön uudella tavalla  

Koronapandemia on vaatinut yrityksiltä entistä tarkempia panostuksia työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Carunan työmailla ei havaittu vuonna 2020 koronatapauksia, ja työntekijöidemme terveydentila säilyi läpi vuoden hyvänä. Vuonna 2020 omalle henkilöstöllemme ei tapahtunut yhtään poissaoloihin johtanutta tapaturmaa.  

Parannettavaakin löytyy. Työmaillamme tavoitteenamme oli laskea tapaturmataajuus alle 4,5 tapaturmaan (miljoonaa työtuntia kohden), mutta valitettavasti emme päässeet tavoitteeseen. Tapaturmataajuus vuonna 2020 oli 6,0. Työmme kaikkien tapaturmien estämiseksi jatkuu, sillä yksikin tapaturma on liikaa. 

Huhtikuussa 2020 Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi jäsenyrityksilleen turvallisuuden tasoluokitukset. Sijoituimme jälleen parhaaseen Maailman kärjessä -luokkaan, kuten neljänä edellisenäkin vuonna. Tästä olemme hyvin ylpeitä! 

Koulutamme omia työntekijöitämme ja kumppaneitamme  

Koulutamme sekä omaa henkilökuntaamme että kumppaneitamme turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Turvallisuus ja työympäristö -verkkokurssi on pakollinen kaikille työmaillamme työskenteleville. Lisäksi työmaillamme työskenteleviä suositellaan suorittamaan Sähköturvallisuus työkohteessa -verkkokurssi.  

Järjestämme yhteistyökumppaneillemme myös erilaisia turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta, suurhäiriökoulutusta ja sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puuston raivauskoulutusta.  

Koulutuksiin osallistui vuoden 2020 aikana yhteensä yli 1 200 henkilöä. 

Carunalla turvallisuus on osa työkulttuuria  

Vuonna 2020 keskityimme turvallisuuskulttuurimme kehittämiseen.  

Rakensimme yhteistyössä kumppanimme DuPont Sustainable Solutionsin kanssa valmennusmallin, jossa ryhmä carunalaisia koulutettiin turvallisuusvalmentajiksi. Koulutetut turvallisuusvalmentajamme valmensivat kokouksia johtavia ja työmaakierroksia tekeviä carunalaisia. Valmennuksissa painotettiin parempaa tiedon jakamista, urakoitsijoiden osallistamista ja pureutumista korjaaviin toimenpiteisiin.  

Teemme säännöllisesti työmaan havainnointikierroksia. Vuonna 2020 painotimme etenkin työmaahenkilöstön tapaamista.  

Tarkastusmaisen lomakkeiden täytön sijaan kierrokset toteutettiin keskustelevina. Keskiössä oli pohtia, miten toiminnan muutokset voivat parantaa turvallisuutta. Valmennusmallimme otettiin vastaan hyvin, ja työn tulokset näkyivät urakoitsijakohtaamisissa. Puoli vuotta valmennusten aloituksen jälkeen pisteytyksemme urakoitsijakohtaamisissa nousi kaksinkertaisiksi.  

Carunalla turvallisuus on osa työkulttuuria - ei erillinen osa-alue. Reagoinnin ja yksittäisten tilanteiden hoitamisen sijaan haluamme muuttaa koko ajatteluamme. 

Lue lisää turvallisuudesta vuonna 2020 Carunan vuosiraportista (sivulta 38 alkaen) 

Lue lisää Carunan turvallisuusvalmentajista  

 

Jaamme vuosittain kumppaneillemme turvallisuuspalkinnot kiitokseksi vastuullisesta toiminnasta. Kuvassa avainasiakaspäällikkömme Petri Parviainen sekä Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival (keskellä) ja tekninen johtaja Kari Pitkäranta.
Kuvassa Carunan avainasiakaspäällikkö Petri Parviainen sekä Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival (keskellä) ja tekninen johtaja Kari Pitkäranta.

Lue lisää