Hiilineutraaliksi viidessä vuodessa?

Artikkeli
Joensuun kaupungilla on kunnianhimoinen ilmastotavoite; hiilineutraalius viiden vuoden sisällä. Aurinkosähköntuottajien määrä on lisääntynyt, ja tämän puhtaan energiamuodon merkityksen uskotaan kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa, kunhan kehitystä hidastavat verotukselliset esteet puretaan.

Joensuu siirtyi vihreään sähköön jo kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2013 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun kasvusopimuksen myötä puhtaan energian tavoitteista tuli keskeinen osa kaupungin strategiaa. Kaupungin uudisrakennukset, kuten koulut ja päiväkodit hyödyntävät nyt aurinkosähköä. Yhteensä aurinkopaneelit tuottavat vuodessa noin 100 megawattituntia energiaa. Investointiin verrattuna aurinkoenergian tuotto on vielä vaatimatonta, mutta tässä ei ollakaan menty talous edellä.

"Investoinnit aurinkoenergiaan perustuvat nimenomaan strategiaan ja tällä halutaan kouluissa näyttää oppilaille, miten kestävää energiaa tuotetaan. Osassa kouluista on ohjelmisto, jonka avulla voi seurata energian- ja vedenkulutusta, jätteiden syntyä ja aurinkopaneelien tuottamaa energian määrää reaaliajassa", sanoo tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen.

Tarkoituksena on kehittää järjestelmää siten, että oppilaat voisivat seurata esimerkiksi sitä, että oppilaat näkevät toimiensa vaikutukset niin energian kuin veden kulutuksessa, kuin myös syntyvän jätteen määrässä. 

Tärkeintä on tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa

Seuraavaksi aurinkokeräimiä aletaan asentaa kaupungin liikuntatiloihin. Kaupungin kiinteistöt ovat kuitenkin vain osa hanketta. Jotta tavoitteisiin päästään, myös yrityksiltä ja asukkailta tarvitaan vahvaa sitoutumista – ja toimintaa. Joensuu haaveilee myös aurinkotuotantolaitoksesta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus käyttää aurinkoenergiaa.

Asukkaita ja yrityksiä tukeakseen kaupunki on perustanut oman Climate Joensuu ilmastoportaalin. Joensuussa yritykset, kuten John Deere, panostavat vihreisiin ratkaisuihin muun muassa älykkäässä Green Park -yrityspuistossa. Joensuun kodit ja Elli opiskelija-asunnot ovat myös esimerkkejä siitä, miten uudiskohteisiin asennetaan maalämpöä ja aurinkokeräimiä.

"Näissä hyödynnetään yhdessä Savon Voiman kanssa myös kulutusjoustoa, jonka avulla saadaan todella merkittäviä säästöjä aikaiseksi energiankulutuksessa", sanoo Joensuun ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Energiayhteisölainsäädäntö mahdollistaa taloyhtiöiden siirtymistä aurinkosähkötuotantoon

Leinonen hankki sähkölämmitteiseen taloonsa aurinkovoimalan kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen niitä on ilmestynyt naapurustoon tasaiseen tahtiin. Aurinkopaneeleiden hinnat eivät ole merkittävästi laskeneet mutta tehot ovat parantuneet. Aurinkovoimala tuottaa jo kolmasosan Leinosen kulutussähköstä ja ylijäämä ohjautuu valtakunnan verkkoon.

"Ajattelen sen niin päin, että kaikki tuottamani uusiutuva sähkö on pois jostain muusta hiilidioksidipäästöstä", Leinonen toteaa.

Leinosen arvio on, että sähkön hinta nousee tulevaisuudessa. Siitä seuraa, että aurinkovoimaloiden takaisinmaksuajat lyhenevät.

Idässä ja pohjoisessa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia aurinkosähkön tuottamisessa, kunhan voimaan saadaan energiayhteisölainsäädäntö, jolla valtio poistaa verotukselliset esteet. Suuremmat aurinkosähkön tuotantolaitokset tulevat sen myötä mahdollisiksi, kannattavammaksi ja yksikkökustannuksiltaan edullisemmiksi myös yrityksille ja kerrostaloyhtiöille.

Energiatehokkuus tuo merkittäviä säästöjä heikossa taloustilanteessa

Leinonen ei usko Joensuun ilmastotavoitteiden kärsivän kuntien heikentyneestä taloustilanteesta, sillä se vaikuttaa lähinnä käyttötalouteen, kun taas energiauudistukset ovat osa investointibudjettia. Tosin investoinnit pyritään tekemään vielä entistäkin tehokkaammin.

Energiaratkaisujen uudistaminen tuo kuitenkin merkittäviä säästöjä. Kun esimerkiksi kaupungin satamavalot vaihdettiin energiapiheihin led-valoihin, energiankulutus väheni 70 % ja vuodessa säästettiin reilut 60 000 euroa. Kaupunki on myös uusinut jätevedenpuhdistamon kaasugeneraattorin. Puhdistamo on nyt omavarainen ja tuottaa jopa kulutustaan enemmän energiaa.

Caruna haluaa vauhdittaa energiamurrosta edistämällä aurinkosähkön tuottamista ja sähköautoilua

Viime vuosien aikana kiinnostus omaan sähköntuotantoon on kasvanut, ja Carunan jakeluverkkoon on liitettynä tähän mennessä jopa 20 000 voimalaitosta, joista suurin osa koostuu pientalojen yhteyteen liitetyistä aurinkovoimaloista. Energiamurroksen myötä lähes kaikki uudet voimalaitokset hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä.

Pientuottaja voi vapaasti myydä ylijäämäsähkönsä sähkömarkkinoille. Aurinkosähkön siirtäminen Carunan sähköverkkoon on maksutonta.

Lue lisää sähköntuotannosta

Lue lisää