Hyvinkään lämmitys sähköistyy - Caruna toimittaa Hyvinkään Lämpövoimalle 20 MVA:n suurjänniteliittymän

Mediatiedote
Uusi sähkökattila tuo jatkossa lisää hiilineutraalia kaukolämpöä hyvinkääläisille. Hyvinkään Lämpövoima Oy sähköistää kaukolämmöntuotantoaan uudella sähkökattilalla, jota varten Caruna toimittaa suurjänniteliittymän. Liittymän rakennustyöt alkavat tämän vuoden aikana.

Hyvinkään Lämpövoiman tavoitteena on 100 % hiilineutraali lämmöntuotanto vuoteen 2026 mennessä. Tällä hetkellä Hyvinkää lämpenee jo 90 % hukka- ja biolämmöillä. Uuden sähkökattilan myötä tavoitteessa päästään pian eteenpäin. Lämpökeskuksella lämpö tehdään polttamisen sijaan sähkökattilalla eli eräänlaisella suurella vedenkeittimellä, joka asennetaan aiemmin puretun maakaasukattilan tilalle.

Hyvinkään Lämpövoiman tuotantopäällikkö Otto Kingelinin mukaan sähkökattila auttaa edistämään myös Hyvinkään kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita.

“Sähkökattilainvestoinnilla fossiilisten polttoaineiden osuus tulee pienenemään hyvin pieneksi, ja fossiilisten osuus lämmöntuotannossa on tämän jälkeen Hyvinkäällä enää vain noin kolme prosenttia. Sähkökattila korvaa öljyn, maakaasun ja pelletin käyttöä kaupunkilaisten lämmityksessä”, Kingelin sanoo.

Investoinnit mahdollistavat uudenlaisen teknologian - ensimmäinen lämpökuoppa Suomessa

“Caruna investoi ja vahvistaa jakeluverkkoaan vuosittain. Hyvinkään hanke on esimerkki investointien merkityksestä, ja niiden mahdollistamisesta myös tulevaisuudessa. Sähkön tuotantotapojen murros tarjoaa uusia mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle hyödyntää edullista puhdasta energiaa. Näitä uusia ratkaisuja toivottavasti nähdään myös muilla teollisuudenaloilla tulevaisuudessa”, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Hyvinkään Lämpövoima on myös suunnittelemassa investointia täysin uudenlaiseen lämmön varastointiteknologiaan. Yhtiössä suunnitellaan ensimmäisenä Suomessa lämmön kausivarastointia suureen käytöstä poistettuun sorakuoppaan. Lämmön kausivarastoa voidaan ladata sähkökattilalla silloin, kun sähkö on edullista ja vastaavasti purkaa lämpöä kausivarastosta kaukolämpöverkkoon talvikaudella korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Varastoa voidaan ladata myös teollisilla hukkalämmöillä.

Lue lisää