Inkoon akku on ollut jo vuoden käytössä – sähkövarastoilla on merkittävä rooli älykkään sähköjärjestelmän tasapainottamisessa

Artikkeli
Vuosi sitten elokuussa Inkoossa hyrähti käyntiin Carunan ja Fortumin yhteinen akku, jolla mahdollisuuksien mukaan paikataan huolto- ja vikatilanteiden aiheuttamia sähkönjakelunkeskeytyksiä ja tasapainotetaan valtakunnallista sähköjärjestelmää. Pilottiprojektilla saadaan myös lisää ymmärrystä sähkövarastoista ja niiden toiminnasta jakeluverkossa.

Jos Inkoon alueella sattuu yllättävä sähkökatko, voidaan kantatie 51:n varteen sijoitetulla akulla sähköistää lähialueen kodit ja kesämökit kuormituksesta riippuen jopa useiksi tunneiksi. Akun vaikutusalue yltää Stubbölestä Vormön saarelle asti. Yllättävien katkojen lisäksi akkua voidaan hyödyntää suunnitelluissa sähkönjakelukeskeytyksissä.

"Vuoden aikana akkua on käytetty kerran suunnitellussa asiakaskeskeytyksessä, jossa keskeytyksen pituutta saatiin akun ansiosta lyhennettyä", kertoo Carunan käyttöasiantuntija Jan Strandberg.

Loppusyksyn ja useamman asiakkaan suuresta sähköntarpeesta johtuen akku ehti tyhjentyä keskeytyksen aikana. Tämä oli otettu huomioon keskeytystä suunnitellessa.

"Täytyy muistaa, ettei sähkövarasto ole generaattori, ja se pystyy syöttämään sähköä vain oman kapasiteettinsa verran. Se toimi keskeytyksen aikana erittäin hyvin, mutta keskeytys oli pitkä ja asiakkaiden tarvitsema sähkökuorma niin iso, että akku ehti mennä tyhjäksi. Ilman akkua katko olisi ollut kolme tuntia, mutta nyt pituus lyheni vain tuntiin", Strandberg sanoo.

Sähkövarastot ovat merkittävä osa joustavaa sähköjärjestelmää

Fortumilla Inkoon akku on ollut käytössä viimeisen vuoden aikana vuorokauden ympäri. Yhtiö purkaa tai lataa akkua valtakunnan verkon tuotannon ja kulutuksen tasapainon, eli taajuuden, mukaan.

"Kun taajuus lähtee nousemaan, eli kun sähköverkossa on enemmän tuotantoa kuin kulutusta, niin akku alkaa latautumaan. Tällöin verkkoa tasataan. Jos taas on tilanne, että kulutusta on enemmän kuin tuotantoa, niin akku vapauttaa sähköä valtakunnan verkkoon käytettäväksi", selventää liiketoiminnankehityspäällikkö Ilari Alaperä Fortumilta.

Fotumilla on tällä hetkellä Suomessa kolme sähkövarastoa ja Ruotsissa kaksi. Alaperän mukaan akkujen käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa, sillä uusituva energia tarvitsee varastoja saatavuutensa vaihtelujen vuoksi.

"Mitä enemmän saamme sähköjärjestelmäämme uusiutuvaa energiaa, sitä joustavampi järjestelmän pitää olla."

Suurjänniteverkosta lähemmäs kuluttajia pienjänniteverkkoon

Inkoon sähkövarasto on vuoden aikana ollut merkittävä referenssikohde Tampereen yliopistolta tilatussa sähkövarastoselvityksessä, jossa tarkastellaan millaisia ominaisuuksia sähkövarastoilla tulisi olla, jotta niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa entistä tehokkaammin keski- ja pienjänniteverkoissa.

"Sähkövarastot osana sähköjärjestelmää ovat uutta tekniikkaa, ja Inkoon kohde oli Suomessa ensimmäisiä sähkövarastoja, jotka voivat toimia saarekkeessa keskijänniteverkossa ja palvella kotitalouksia ilman yhteyttä Suomen muuhun sähköjärjestelmään", kertoo Carunan teknologiapäällikkö Henri Vierimaa.

Sähkövarastojen käytön yleistyminen keski- ja pienjänniteverkoissa edellyttää laitteiden teknistä kehitystä laitetoimittajien, jakeluverkkoyhtiöiden ja muiden keskeisten sähkömarkkinaosapuolten yhteistyönä.

"Kehitystyön tuloksena tulisi syntyä vakioituja sähkövarastoratkaisuja, jotka soveltuvat erilaisiin jakeluverkkokohteisiin ja joita voidaan hyödyntää eri käyttötarkoituksiin sähköjärjestelmän hallinnassa. Vakioituja sähkövarastoratkaisuja keski- ja pienjänniteverkkoon ei tällä hetkellä ole juuri tarjolla vaan ratkaisut suunnitellaan vielä kohdekohtaisesti", Vierimaa sanoo.

"Mitä enemmän saamme sähköjärjestelmäämme uusiutuvaa energiaa, sitä joustavampi järjestelmän pitää olla."

Carunan ja Fortumin yhteinen akku Inkoossa

Lue lisää