Investoinnit sähköverkkoon mahdollistavat hiilineutraalin Suomen ilmastotavoitteet

Mediatiedote
Sähkönjakeluyhtiö Carunan rahoitus takaa pitkäaikaiset edellytykset toiminnalle sekä varmistaa verkonparannusinvestointien toteutumisen. Caruna uudistaa sähköverkkoaan, jotta se kestää lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja sähkön käytön kasvun. Tulevaisuuden älykäs sähköverkko tarvitsee lisää kapasiteettia ja joustoa, kun liikenne sähköistyy ja uusiutuvan energian pientuotanto kasvaa. Näiden investointien toteuttaminen edellyttää merkittäviä pääomia.

Finnwatch on tänään julkaissut sähkönjakeluyhtiöitä koskevan selvityksen, jossa muun muassa käsitellään korkojen verovähennysoikeuteen liittyvää tasevapautussääntöä. Tasevapautussäännöstä säädetään elinkeinoverolaissa ja sitä käyttävät Suomessa lukuisat suuret yritykset.

"Tasevapautussääntö mahdollistaa pääomavaltaisten toimialojen lainanottokyvyn. Sähkönjakelu on erittäin pääomavaltainen toimiala, ja Caruna on investoinut vuosina 2014–2020 suomalaisen sähköverkon uusimiseen ja vahvistamiseen lähes 1,5 miljardia euroa. Jatkamme verkon uudistamista myös tulevina vuosina, jotta varmistamme asiakkaillemme sujuvan sähkönsaannin riippumatta siitä, missä he asuvat tai missä yritykset toimivat", Carunan varatoimitus- ja talousjohtaja Jyrki Tammivuori sanoo.

Suomessa on 77 sähkönjakeluyhtiötä - Caruna on niistä suurin veronmaksaja

Carunalla on merkittävä verojalanjälki Suomessa ja yhtiö maksaa kaikki veronsa Suomeen.

"Meille on myös tärkeää, että työllistämme rakentamisen ammattilaisia ja muita kumppaneitamme eri puolilla Suomea. Caruna on suurin yhteisöveronmaksaja Suomen kaikista 77 sähkönjakeluyhtiöstä", Tammivuori korostaa.

Caruna maksoi yhteisöveroa vuonna 2020 yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiö on ollut Suomen 100 suurimman yhteisöveron maksajan joukossa vuodesta 2017 (lähde: Verohallinto). Asiakkaiden maksamista siirtolaskuista keskimäärin lähes puolet on veroa. Vuonna 2020 Caruna tilitti Suomen valtiolle asiakkailta kerättyä sähkö- ja arvonlisäveroa yhteensä 292 miljoonaa euroa.

Carunan omistavat kansainväliset eläke- ja infrastruktuurisijoittajat KKR (40 %) ja Ontario Teachers' Pension Plan (40 %), joilla on vahva kokemus sijoittamisesta säännellyillä toimialoilla toimiviin yrityksiin. Ruotsalainen AMF on keskinäinen vakuutusyhtiö, joka hallinnoi noin neljän miljoonan asiakkaansa työeläkevakuutuksia. Sen omistusosuus Carunasta on 12,5 %. Suomalainen työeläkeyhtiö Elo omistaa Carunasta 7,5 %.
 

Lue lisää