Joensuussa toimii 13 sähköistä linja-autoa - Sähköbussien määrä Carunan alueella lisääntyy tasaisesti

Artikkeli
Kesällä 2022 Joensuusta tuli Carunan toiminta-alueen kolmas kunta, jossa liitettiin sähköverkkoon bussilatausvarikon sähköliittymä. Aiemmin sähköbussien latauspaikkoja on asennettu Espooseen ja Kirkkonummelle. 

Suomessa siirrytään kovalla vauhdilla uusiutuviin energialähteisiin. Sähkönkulutuksen onkin ennakoitu kasvavan yli 50 % vuoteen 2040 mennessä. Valtakunnallinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Joensuun kaupungin tavoite on olla hiilineutraali jo vuonna 2025.

Vuonna 2019 Joensuun kasvihuonekaasupäästöistä 23 % aiheutui liikenteestä. Kaupungin tavoitteena on, että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja yksityisautoilu vähenevät ja vähäpäästöisten tai päästöttömien liikkumisen muotojen käyttö lisääntyy.

“Tähän pyritään parantamalla joukkoliikenteen palvelutasoa sekä kaluston että vuoromäärän suhteen. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ei koskenut vielä tätä liikennettä, mutta halusimme soveltaa sitä jo etukäteen. Määräosan autoista piti olla sähköbusseja tai käyttää polttoaineena uusiutuvaa dieseliä tai biokaasua”, kertoo Joensuun kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Timo Lappi.

Ympäristön kannalta liikenteen sähköistyminen on tietenkin hyvä asia. Uuden latausaseman ja 13 uuden sähköllä toimivan bussin myötä Joensuukin on jälleen lähempänä kaupungin hiilineutraaliustavoitteita.

“Meillä on ilmasto-ohjelma, joka sisältää useita toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi meillä on hiilinielu- ja kompensaatiotiekartta, joka kertoo, miten kasvatamme hiilinielujamme ja kompensoimme päästöjä. Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan ilmastotekoja myös kuntalaisilta ja yrityksiltä”, Lappi sanoo.

Sähköbussien latausta varten Caruna toimitti Joensuuhun keskijänniteliittymän. Sähköbussit liitetään lähes aina keskijänniteverkkoon, sillä ne tarvitsevat huomattavasti enemmän tehoa kuin henkilöautot, joiden latauspaikkoja on paljon pienjänniteverkossa.  

“Vuonna 2022 Carunan alueella sähköbussien latauspaikkoja liitettiin sähköverkkoon Joensuun lisäksi Kirkkonummella. Lisäksi muutamaan muuhun paikkakuntaan on liittäminen suunnitteilla. Kyselyitä sähköbussien latausratkaisuista tulee Carunalle tasaisin väliajoin”, sanoo Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Lauri Latosaari.

Entä jos tulee sähkökatko, lakkaavatko bussit kulkemasta?

“Se on hyvin epätodennäköistä. Sähkökatkot näillä alueilla, joilla nyt sähköbusseja on, ovat hyvin harvinaisia, ja jos katkoja on, ne ovat useimmiten lyhyitä räpsyjä.”, Latosaari sanoo.

Lue lisää