Julkinen liikenne sähköistyy vauhdilla – Hyvinkäältä Hankoon matkustetaan jatkossa sähköjunalla

Artikkeli
Finnoon sähköasema
Suomi sähköistyy vauhdilla. Sähköautojen lisäksi julkiset kulkuvälineet luopuvat polttoaineesta. Hyvinkään ja Hangon välinen junarata muuttuu sähköiseksi seuraavan parin vuoden aikana, ja pian kaikki Etelä-Suomen pitkät rataosat ovat sähköisiä. 

Energiamurros ja vihreä siirtymä näkyvät Suomen kulkuvälineissä joka puolella, jos osaa tarkkaan katsoa. Sähköautojen latauspistokkeet huoltoasemilla ja kauppojen pihoilla lisääntyvät, ja hiljaiset sähköbussit voi nähdä latauksessa jo monessa kunnassa. Nauvosta Korppooseen ja Paraisille huristaa sähköinen lautta, joka lataa akkunsa aina kun lautta on pysähdyksissä. 

Tällä vuosikymmenellä sähköistyy myös raideliikenne. Tänä vuonna Caruna toimitti liitynnän Hyvinkään ja Hangon väliselle junaradalle, joka muuttuu sähköiseksi ensi vuoden aikana. Junarata sähköistyy 150 kilometrin matkalta. Samalla pienenevät liikenteen aiheuttamat päästöt, kun dieselillä toimivista vetureista päästään eroon. 

“Sähköveturien ja sähkömoottorijunien käyttömahdollisuus on yksi kustannustehokkaan ja vähäpäästöisen rautatieliikennöinnin edellytyksiä. Sähköveturien etuina dieselveturiin nähden ovat pienemmät energiakustannukset, päästöt ja kaluston kunnossapitokustannukset”, kertoo Väylän projektipäällikkö Harri Sakki

Sakin mukaan sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Hangon satama että VR Yhtymä ovat pitäneet radan sähköistymistä tärkeänä. Sähköisen radan tarve on mainittu myös hallitusohjelmassa. 

Sähköjunan sähkö tulee Karjaalta 

Carunalle kasvava sähköistyminen näkyy latausmahdollisuuksien ja liittymätilausten määrissä. Sähkö tämän junaradan sähköjuniin tulee Karjaan sähköasemalta. 

“Junaradan sähköistämistä varten laajensimme Lappohjan sähköasemaa Hangossa ja rakensimme uuden Horsbäckin sähköaseman Raaseporiin”, kertoo Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Markus Talka

Käytännössä kaksi uutta rakennettua liitäntää muuttavat Karjaan sähköasemalta tulevan suurjännitteisen sähkön jännitetasoltaan pienemmäksi, jotta se on sopivan kokoista liikuttamaan junaa. 

Sähköisiä junia ladataan käytännössä koko ajan johtimia pitkin, eli niihin ei tarvita esimerkiksi akkuja kuten sähkölautassa. 

Carunan myynti- ja asiakaspäällikön mukaan projekti on sujunut hyvin.  

“Carunan tehtävä on auttaa energiamurroksen toteutumisessa. Radan sähköistyminen on tästä hyvä esimerkki. Tavallisessa arjessa ei välttämättä huomaa, että pikkuhiljaa koko Suomi sähköistyy. Samalla sähkön käyttö kasvaa, jolloin kasvaa myös kestävien sähköverkkojen merkitys”, Talka sanoo. 

Lue lisää