Junaradan sähköistys pienentää kustannuksia ja päästöjä Turku–Uusikaupunki välillä – Case Väylävirasto

Artikkeli
Turku-Uusikaupunki välillä kuljetetaan pelkästään tavarakuljetuksia. Tällä hetkellä rataverkon sähköistys ulottuu Turkuun, minkä jälkeen veturit vaihdetaan dieseleihin loppumatkaksi. Caruna toimitti sähköistystä varten kaksi sähkönsyöttöaseman liittymää 110 kV verkkoonsa.

Väylävirasto vastaa tie-, rata- ja vesiväylistä sekä osallistuu liikennejärjestelmätyöhön edistääkseen kansalaisten sujuvaa liikkumista ja elinkeinoelämän tehokkaita kuljetuksia. Uudenkaupungin radan sähköistys on hanke, joka on lähtenyt rataa käyttävien kuljetusyhtiöiden ja tehtaiden tarpeesta.  

”Uudessakaupungissa rataa käyttää pääosin Yaran tehdas, mutta muitakin käyttäjiä on. Rataosuus on noin 70 kilometriä pitkä, ja siinä kuljetetaan vuosittain noin miljoona tonnia tavarakuljetuksia, määrä vaihtelee tehtaan tuotannon mukaan”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Pekka Rautoja

Sähköistys tuo liikennöintikustannussäästöjä kaikissa rataosuuden kuljetuksissa ja pienentää ammoniakkikuljetuksiin liittyvää turvallisuus- ja ympäristöriskiä Turun ratapihalla vetureita vaihtaessa. Samalla sähköliikenteeseen siirtyessä myös rataosuuden ympäristöpäästöt pienentyvät. 

Sähköasema

Työvaiheet ovat sujuneet jouhevasti yhteistyössä 

Sähköistystyöt alkoivat vuonna 2018. Hankkeen esiselvitykset ja hankearviointi veivät pari vuotta ennen rahoituspäätöksen saamista ja töiden käynnistymistä.  

”Hanke on tällä hetkellä valmis noin 80 prosenttisesti, ja tavoite on saada liikenne alkamaan vielä vuoden 2021 aikana”, Rautoja kertoo. 

Vaikka hanke kulkee nimellä Uudenkaupungin radan sähköistys, pitää se sisällään muutakin kuin pelkkiä sähkötöitä. Rataa, siihen liittyviä rakenteita ja laitteita, on valmisteltu sähköä varten. Sähköistyksen jälkeen radalle todennäköisesti tehdään vielä lähivuosina perusparannus.  

”Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 21 miljoonaa euroa, josta sähköistysurakka on noin puolet”. 

Carunan toimittamat 110 kV liittymät sähkönsyöttöasemille sijaitsevat Nousiaisissa ja Hulmikossa.  

”Työvaiheemme Väyläviraston kanssa eivät menneet päällekkäin, vaan saimme toimitettua sähköasemaliitynnät ennen hankkeen muita töitä”, kommentoi Carunan avainasiakaspäällikkö Tuomas Vanninen

Myös Väylävirastolla ollaan tyytyväisi yhteistyöhön Carunan kanssa.  

”Yhteistyömme on sujunut hyvin. Työ käynnistyi neuvotteluilla eri liittymismahdollisuuksista, missä kartoitettiin syöttöasemille sopivimmat paikat. Ratkaisuna päätettiin toteuttaa sähköistyksen syöttöasemat niin, että olemme Carunan sähköasemalla vuokaralaisena”, Rautoja kertoo.   

Tulevina vuosina Väylävirasto sähköistää Iisalmi-Ylivieska, Laurila-Tornio-Haaparanta sekä Carunan verkkoalueella sijaitsevan Hanko-Hyvinkää yhteysvälit. 

”Hienoa päästä jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötä”, Vanninen iloitsee.

Voimalinja junaradan vieressä

Lue lisää