Jurva saa uuden sähköaseman käyttöönsä juhannuksena

Artikkeli
Jurva saa uuden sähköaseman käyttöönsä juhannuksena
Uusi sähköasema parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja tekee mahdolliseksi uusiutuvan energian lisärakentamisen Jurvassa. Samalla kun ikänsä päässä oleva verkko uusitaan, lisätään kapasiteettia ja parannetaan toimitusvarmuutta täyttämään tulevaisuuden tarpeet.

Jurvan uusi sähköasema on käyttövalmis kesäkuussa. Vanha sähköasema oli valmistunut vuonna 1981. Se on tekniikaltaan käyttöikänsä päässä ja puretaan. 

”Uuteen sähköasemaan on asennettu nykyaikainen suojareleistys. Ylimääräiset käyttöhäiriöt vähenevät, koska releet ovat entistä tarkempia ja reagoivat paremmin oikeisiin vikoihin. Pystymme reagoimaan vikatilanteisiin nopeammin. Myös sähköaseman maasulun sammutuskapasiteetti lisääntyy”, sanoo Carunan projektipäällikkö Mikko Rannanjärvi

Maasulkuvikoja voivat aiheuttaa esimerkiksi luonnonilmiöt, kuten myrsky tai ukkonen. 

Uusi sähköasema vastaa tulevaisuuden tarpeisiin 

Jurvan alueelle on jo rakennettu paljon tuulivoimaloita. Uusi sähköasema tekee mahdolliseksi uusiutuvan energian lisärakentamisen. 

”Sähköasemalle on tehty riittävät varaukset mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Uudessa sähköasemassa on tilaa vielä usealle 20 kilovoltin liittymälle, joten sen ansiosta verkkoon voi liittää esimerkiksi lisää tuulivoimaa, aurinkovoimaa ja sähkövarastoja. Jos siihen halutaan liittää suuren tuotantotehon laitoksia, niin nykyistä 110 kilovoltin ilmajohtoa pystytään jatkamaan uudelta sähköasemalta niihin.” 

Puhdas siirtymä edellyttää sähköverkon pitkäjänteistä kehittämistä. Vuoden alusta kiristynyt sääntely vaikuttaa yhtiöiden rahoituskykyyn, ja  Caruna on joutunut sopeuttamaan tänä vuonna toimintaansa vähentämällä investointeja noin 60 miljoonaa euroa. Investointeja tarvitaan ikääntyvän verkon uudistamiseen, toimitusvarmuuden parantamiseen sekä kasvuun ja puhtaan siirtymän kapasiteettitarpeisiin.

Caruna julkaisi vuoden alusta kapasiteettikartan, josta voi tarkastella, missä Carunan alueella on vielä keskijänniteverkossa vapaata kapasiteettia ja missä uusiutuvaa energiaa voidaan liittää verkkoon ilman sähköverkon merkittävää kehittämistä. 

Uusi sähköasema palvelee normaalisti 2 100 käyttöpaikkaa. Poikkeustilanteessa asiakkaita voi olla lähes tuplasti. Käyttäjiä löytyy sekä Jurvan taajamasta että harvaan asetulta maaseudulta. 

Tiukka tahti rakentamisessa 

Uuden sähköaseman rakentaminen ja vanhan osittainen purku alkoivat maaliskuussa. Rakennustyöt valmistuvat toukokuussa, mitä seuraavat käyttöönotot, testaukset ja koestukset. Vanha sähköasema on käytössä rakentamisen ajan, minkä takia käyttäjät eivät huomaa remonttia käytännössä ollenkaan. Kun uusi sähköasema on saatu käyttöön, vanha puretaan loppuun. 

”Pidämme rakentamisajan mahdollisimman lyhyenä, koska sen aikana verkko on poikkeavassa tilassa. Joudumme tekemään siihen korvauskytkentöjä ja varayhteyksiä”, Rannanjärvi sanoo. 

Urakan suunnittelu on alkanut noin vuosi ennen rakentamista. 

”Esisuunnitteluvaiheessa katsomme esimerkiksi, paljonko sähköasemalta tulee lähtöjä ja miten laitteet ja rakennus sijoitetaan tontille. Teemme maaperätutkimukset ja purkukohteista kartoitamme esimerkiksi, onko niissä asbestia.” 

Kun lähtötiedot ovat kunnossa, hanke kilpailutetaan ja valitaan pääurakoitsija. 

”Pääurakoitsijan suunnitteluvaihe on pitkä. Pääurakoitsija tekee laitehankinnat, ja kriittisten komponenttien, kuten suurjännitekatkaisijan ja keskijännitekojeiston, toimitusajat voivat olla jopa yhdeksän kuukautta.” 

Turvallisuuteen kiinnitettiin paljon huomiota 

Turvallisuus on tärkeässä osassa sekä sähköaseman rakentamisen että käyttöönoton aikana. 

”Pääurakoitsija tekee aina hankkeesta turvallisuussuunnitelman. Sähköasema rakennettiin vanhan aseman viereen Carunan omistamalle teollisuustontille, joten paikallisille asukkaille siitä ei ollut häiriötä. Yhdelle alueen kiinteistöistä oli paljon rekkaliikennettä, joten sen kanssa sovittiin pelisäännöistä, joilla työmaaliikenne kulki mahdollisimman sujuvasti.” 

Sekä Caruna että urakoitsija kiinnittävät huomiota turvallisuuteen. 

”Sähköaseman toiminnan aikana verkkourakoitsija tekee käyttö- ja kytkentätoimenpiteitä sekä kunnossapitourakoitsija asematarkastustyötä, laitehuoltoja ja käy mahdollisilla vikakeikoilla. Pääurakoitsija perehdyttää ne molemmat uuden sähköaseman erikoisominaisuuksiin”, Rannanjärvi sanoo.

Karttapalvelussa voit tutustua Carunan keskijännitteisen sähköverkon vapaisiin kapasiteetteihin. 

Siirry kartalle

Lue lisää