Kaapeloitu on ja silti sähköt poikki – mitä ihmettä!

Artikkeli
Kun talvi ei koskaan oikein tullut eteläiseen Suomeen, aiheutui siitä monenlaista outoa. Normaalisti helmikuussa ei ole ollut tällaisia myrskyjä kuin nyt kolmena helmikuisena viikonloppuna oli – eivät ainakaan pitkään sähköjakeluhommissa työskennellet muista, että olisi ollut. Sähköt katkesivat ja joskus viankorjaus kesti pitkään. Miksi?

Ilman verkon jatkuvaa kehittämistä vikoja olisi huomattavasti enemmän

Verkostamme on nyt kaapeloitu noin puolet, joten tekemistä jäljellä olevan verkon säänkestävyyden parantamiseksi riittää edelleen. Kaikkea sähköverkkoa ei kaapeloida vaan ilmajohtoja jää jakamaan sähköä edelleen parikymmentätuhatta kilometriä. Tästä syystä kaapeloinnin lisäksi huollamme verkkojen lähialueita muun muassa karsimalla puustoa.

”Olemme kaapeloineet vuodesta 2015 alkaen pääosin keskijännitteistä verkkoa ja nyt siirrymme enenevässä määrin siirtämään säältä suojaan pienjänniteverkkoa. Käytämme toki myös muita kustannustehokkaita vaihtoehtoja alueilla, joissa kaapelointi ei ole paras ratkaisu. Ymmärrämme hyvin asiakkaidemme närkästyksen, kun sähköt katkeavat myrskyn seurauksena. Näissä tilanteissa varautumisemme tarkoittaa, että sähköasentajia hälytetään töihin nopealla aikataululla, jotta maastossa esiintyvät viat saadaan mahdollisimman nopeasti korjattua”, Carunan verkkojohtaja Kosti Rautiainen toteaa.

Vanhaa sähköpylvästä poistetaan käytöstä.
Sähköpylväs poistetaan käytöstä.

Miksi vikojen korjaaminen kestää?

Carunan sähköverkko on Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa saariston ja rannikkoseudun osalta repaleinen. Saaristossa vikojen korjaaminen voi kestää pitkäänkin. Usein syynä on, ettei saaristokohteisiin päästä vaikkapa kovan merenkäynnin vuoksi.

”Asentajien turvallisuus on kaikissa olosuhteissa tärkeintä, joten joskus joudutaan odottamaan tuulen tyyntymistä ja valoisaa aikaa. Työtä tehdään maastossa ajoittain erittäin hankalissa olosuhteissa, kylmässä ja pimeässä”, Rautiainen muistuttaa.

Helmikuun myrskyt työllistivät lukuisia ammattilaisia niin asiakaspalvelussamme, käyttökeskuksessamme kuin maastossakin. Jokainen hoitaa oman osuutensa, jotta sähköt saadaan palautettua mahdollisimman pikaisesti kaikille asiakkaillemme.

Verkostamme tulee koko ajan parempi, mutta tosiasia on, että sähköstä yhä enemmän riippuvainen yhteiskuntamme kärsii jatkossakin jonkin verran sähkönjakelun katkoista. Mutta aiempaa vähemmän ja lyhyemmän aikaa. Tämän eteen teemme jatkuvasti töitä, jotta asiakkaidemme arki sujuu myös tulevaisuudessa entistä vaivattomammin.

Aamu sarastaa sähköverkon korjaustöissä.
Näkymä sähköpylvään huipulta.

Erikoiseksi tämän talven myrskyt tekee maan roudattomuus. Routa kiinnittää puut maaperään, jolloin ne pysyvät kovallakin tuulella paremmin pystyssä kuin roudattomana aikana. Heinäkuussa ja syksyllä tällaiset tilanteet ovat tavallisia ja jossain määrin odotettavissa.

Myrskyjen aikana saamme ajoittain runsaasti asiakaspalautetta, jossa ihmetellään syytä sille, että sähköt edelleen katkeavat, vaikka on maakaapeloitu sähköverkkoja aika rivakallakin tahdilla. Mistä katkot silloin johtuvat? Asiakkaitamme ärsyttää. Selvitetään hieman, mitä katkojen taustalla on.

Sähköverkko on pitkä ketju, jonka jokainen lenkki vaikuttaa toimitusvarmuuteen

Carunalla on monenlaista verkkoa - suur-, keski- ja pienjännitteistä - usealla verkkoalueella, ja kaapeloinnista huolimatta ilmajohtoakin on jäljellä vielä runsaasti. Kaikkiaan Carunalla on noin 87 000 km sähköverkkoa Suomessa.

Suurjännitteistä 110 kilovoltin (kV:n) sähkölinjaa pitkin sähkö kulkee voimalaitoksilta sähkönsiirtoyhtiöiden jakeluverkkoon sekä raskaan teollisuuden tarpeisiin. Sähköasemat muuntavat sähköverkon jännitteen, ja liittävät kaksi eri jännitteistä sähköverkkoa toisiinsa. Keskijänniteverkko 1-20 kV siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille. Pienjänniteverkko 0,4 kV puolestaan liittää kotitaloudet sähkönsiirtoyhtiön jakeluverkkoon.

Myrskyjen jäljiltä korjataan aina ensin keskijänniteverkon viat, koska tuolla verkolla on suurin asiakasvaikutus. Vaurioitunut keskijänniteverkko voi aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluun jopa kymmenien kilometrien päässä vikapaikasta.

Vikaantumiselle on tarjolla lukuisia kohtia pitkässä sähköverkkoketjussa. Joskus säästä kärsivät sähköpylväiden lisäksi muuntamot ja sähkökaapit. Eikä ilkivaltakaan ole täysin ennenkuulumatonta. Myös eläimet voivat omilla touhuillaan aiheuttaa katkoja, valitettavasti useimmiten eläimen tappioksi.

Lue lisää