Kahdeksan myyttiä uusiutuvasta energiasta - mitä jokaisen on hyvä tietää?

Artikkeli
Kahdeksan myyttiä uusiutuvasta energiasta - mitä jokaisen on hyvä tietää?
Uusiutuvaan energiaan liittyy edelleen paljon virheellisiä käsityksiä. Lähdimme Carunan innovaatiopäällikkö Matti Uusipaaston kanssa myytinpurkutalkoisiin ja otimme käsittelyyn väitteitä, joita edelleen pyörii sosiaalisessa mediassa.  

1. Uusiutuva energia on huuhaata, joka ei auta ilmastonmuutoksen torjunnassa 

Uusiutuva energia ei ole huuhaata. Sen rinnalle tarvitaan kuitenkin muitakin keinoja. Uusiutuvan energian käyttö ja fossiilisista energiatuotannoista luopuminen on yksi merkittävimpiä keinoja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.  

2. Uusiutuvan energian rakentaminen on kallista  

Uusiutuvan energian hinta vaihtelee. Tällä hetkellä maalle rakennettavan tuulivoiman tuotantokustannukset ovat kaikista energiamuodoista matalimmat. 

Aurinko- ja tuulivoiman lisääntymisen vuoksi tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ne myös todennäköisesti jatkavat laskuaan teknologioiden kehittyessä. 

3. Suomessa ei ole tarpeeksi aurinkoista aurinkovoimalle tai tuulista tuulivoimalle 

Suomessa on itseasiassa varsin hyvät ilmasto-olosuhteet uusiutuvan energian käytölle. 

Aurinkovoima ei tarvitse jatkuvaa paistetta, vaan paneelit tuottavat energiaa myös pilvipoutaisella säällä. Optimaalinen tuotanto paneeleista saadaan itseasiassa melko viileällä säällä, ja Suomen kesä on valoisa. Aurinkovoimalla voidaan Suomessa tuottaa saman verran energiaa kuin vaikkapa Pohjois-Saksassa. 

Tuulivoiman osalta Suomi on olosuhteiltaan yksi Euroopan parhaista tuotantomaista. Tuulivoimalan lavat ovat jopa 200 metrin korkeudessa, jossa ilma liikkuu, vaikka maan pinnalla ei tuntuisi tuuliselta. 

Hyvien tuuliolosuhteiden lisäksi edulliset rakennuskustannukset ja harva asutus vaikuttavat siihen, että tuulivoiman rakentaminen Suomeen on kannattavaa.  

4. Uusiutuva energia ei riitä kattamaan Suomen energiankulutusta 

Tämä on tällä hetkellä totta. Määrät, joita Suomeen ollaan aurinko- ja tuulivoimaa markkinaehtoisesti suunnittelemassa ovat kuitenkin suuria ja tulevat kattamaan ison osan energiatarpeesta. Tuuli- ja aurinkovoima on tietenkin sääriippuvaista, joten varjoisille ja vähätuulisille hetkille tarvitaan energian varastointia ja muita ratkaisuja. Se, miten paljon uusiutuvaa energiaa rakennetaan, vaikuttaa siihen, miten kannattavaa on tehdä erilaisia varastointi- ja joustoratkaisuja, kuten vedyn tuotantoa. 

Ydinvoima on tärkeä ja hiilineutraali pohja tuuli-, aurinko- ja vesivoiman rinnalle. Sillä saadaan tuotettua sähköä peruskuorman tarpeisiin riippumatta sääolosuhteista. 

5. Tuulivoimalat vahingoittavat lentäviä nisäkkäitä 

Tuulivoiman vaikutukset linnuille ja lepakoille ovat aikanaan olleet paljon mediassa, mutta voimalat eivät ole aiheuttaneet suurta määrää nisäkkäiden kuolemia. Esimerkiksi kivihiilen ja maakaasun polttamisen aiheuttamat päästöt ja ilmaston lämpeneminen on kaikille nisäkkäille vahingollisempaa kuin uusiutuvan energian tuottaminen.  

Jonkun verran tuulivoimalan lapoihin voi toki törmätä lintuja, mutta kuitenkin vähemmän kuin esimerkiksi autoihin autoteillä. Kun tuulivoimalan sijoittamisessa otetaan huomioon tärkeät pesimäalueet ja muuttolintujen lentoreitit, on tuulivoima hyvin vaaratonta lentäville eläimille.

6. Tuulivoima on lähialueen asukkaille vaarallista

Tuulivoimaloiden lähellä asuvat ovat joskus ilmoittaneet voimaloiden aiheuttaneen oireita. Siksi THL on teettänyt riippumattoman selvityksen tuulivoimaloiden terveyshaitoista. Selvityksessä todettiin, ettei tuulivoimaloiden tuottama infraääni vaikuta ihmisen terveyteen. Terveyshaitoista on lisäksi teetetty useita kansainvälisiä tutkimuksia. 

Lähialueen asukkaat saattavat kokea äänihaittoja sekä valon ja varjon heilahtelua (nk. välke). Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia, vaikka toki saattavat ärsyttää. Tuulivoimaloiden oikealla sijoittelulla voidaan vähentää melu- ja välkehaittoja. 

Tuulivoiman terveysvaikutuksista voit lukea lisää THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/melu/tuulivoima-ja-melu

7. Miten sähkön myyjät pystyvät sanomaan, että töpselistä tuleva sähkö on tuulivoimalasta tullutta

Se sähkö, mitä tulee töpselistä, on kaikille samaa. Mitään omaa “vihreän energian” sähköjohtoa ei siis ole. Kun ostaa uusiutuvasti tuotettua sähköä, maksaa siitä, että sen verran sähköä tuotetaan uusiutuvasti.  

Suomessa, kuten muissakin EU-maissa, sähköllä on alkuperätakuu, josta Suomessa vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Lisäksi järjestelmää valvoo Energiavirasto. Alkuperätakuurekisteri pitää huolen siitä, että myytyä vihreää sähköä vasten tuotetaan varmasti sama määrä energiaa uusiutuvilla energiamuodoilla. 

Myyjä ei siis voi esimerkiksi vain markkinointikeinona kertoa myyvänsä uusiutuvaa energiaa ilman, että niin todella tapahtuu. 

Tuottaja saa uusiutuvasta energiasta paremman korvauksen. Alkuperätakuut ovat rajallisia, joten jos jokainen suomalainen siirtyy ostamaan puhtaita sähköntuotantomuotoja, niiden hinta nousee. Se myös kannustaa tuottamaan enemmän uusiutuvaa energiaa. Eli kun ostaa uusiutuvaa energiaa, mahdollistaa sen, että puhtaan energian tuottaminen on tuottajille kannattavaa. 

8. Se on ihan sama mitä me täällä Suomessa tehdään, kun miljardi kiinalaista polttaa kivihiiltä

Ilmastonmuutos on globaali haaste, johon tarvitaan kaikkia valtioita. Suomi on korkean teknologian maa, joten meillä on paljon mahdollisuuksia viedä uusiutuvan energian osaamista maailmalle. Jos kehitämme Suomessa vihreitä energiaratkaisuja, voimme viedä osaamista kehittyviin maihin ja saada sitä kautta tuloja myös Suomen valtiolle. Ilmastonmuutos tarvitsee esimerkillä johtamista.  

On totta, että Kiina rakentaa edelleen kivihiilivoimaloita, joista on tulevaisuudessa päästävä eroon. Kiina on kuitenkin tällä hetkellä maailman suurin aurinko- ja tuulisähkön tuottaja, eli myös siellä ilmastoasiat kehittyvät jatkuvasti.  

Lue lisää