Kärkiryhmä-koulutus loppusuoralla - mikä fiilis?

Artikkeli
Sähkönjakeluyhtiö Carunan ja Baronan yhteistyönä räätälöimä täsmäkoulutus on kesän ja syksyn aikana valmentanut uusia sähköverkko-osaajia. Kärkiryhmäläiset valmistuvat perjantaina 30.10.2020. Kävimme kysymässä heidän kuulumisiaan viimeisellä käytäntöviikolla TAKK:n Sähkökentällä.

Kärkiryhmän koulutus käynnistyi toukokuussa ja valmistujaisia juhlitaan lokakuun lopulla Sedu Educationin oppilaitoksessa Seinäjoella - osan saapuessa paikalle etänä. Opintoihin on sisältynyt sekä lähi- että etäopintoja ja etenkin harjoittelua työmailla.

Koulutuksen kumppaniurakoitsijat toimivat eri puolilla Carunan verkkoaluetta Pohjanmaalta Varsinais-Suomeen ja Uudeltamaalta Etelä-Savoon saakka.

Ryhmäkuva Kärkiryhmästä

Koulutuksen aikana kaikki opiskelijat käyvät läpi samat moduulit, mutta painotuksia on tehty sen mukaan, millainen opiskelijan tausta on. Esimerkiksi jos opiskelijalla on entuudestaan verkonrakennustaustaa, voidaan painotettavaksi valita jokin muu osa-alue.

Koulutuksen vahva työelämälähtöisyys ja opiskelijoiden jo olemassa oleva osaaminen varmistavat sen, että kärkiryhmäläiset saavat verrattain nopeilla opinnoilla suoraan ammattitaitoa, joka täyttää tämän päivän korkeat osaamis- ja turvallisuusvaatimukset.

TAKK:n Sähkökenttä

Yhteistyössä suunniteltu koulutus ja turvallinen harjoitteluympäristö urakoitsijoiden työpaikoilla tuovat kahdenlaatuista hyötyä: kärkiryhmäläisistä tulee tuoreimman osaamisen lähettiläitä omissa organisaatioissaan ja toisaalta he oppivat alan parhaita käytäntöjä kokeneemmilta konkareilta.

TAKK:n Sähkökentän kouluttajat

Kun koulutusohjelmaa käytiin keväällä yhteisesti läpi, opiskelijat olivat hyvin tyytyväisiä jo saamaansa koulutukseen ja odottivat innolla juhannuksen tietämillä alkaneita harjoittelujaksoja.

TAKK:n Sähkökenttä reaktori

Kuvat kuulumisten taustalla ovat otettu Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Sähköasema- ja voimajohto-oppimisympäristössä. Tutustu TAKKin Sähkökenttään tarkemmin alla olevasta videosta:

Ilmakuva TAKK:n Sähkökentästä

Lue lisää