Kesämme ilmastotoimittajina

Blogi
Carunan Duunienergiaa -kampanjan tavoitteena on työllistää 16–20 –vuotiaita nuoria kunnissa. Kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2020 ja toistamiseen tänä kesänä. Teemana oli nostaa esille ilmastonmuutosta ja sitä, miten kunta ja kuntalaiset ovat reagoineet siihen. Ilmastonäkökulma on yksi keskeisistä syistä, miksi juuri me kaksi olemme eksyneet tähän tehtävään. Olemme Eurajoen Duunienergiaa-kampanjan kesätyöntekijät Viivi ja Lauri. Tämä on kertomuksemme kesästä ilmastotoimittajina.
Lauri Laihonen

Ennen kuin lähdemme kertomaan työstämme, olisi ehkä asiallista esitellä itsemme.

Olen Lauri ja toinen kahdesta Eurajoen kunnan kesätoimittajasta. Olen 20-vuotias ja asun Eurajoella, mutta muutan kesätöiden loputtua Tampereelle opiskelemaan. Vapaa-ajallani harrastan valokuvaamista ja musiikin soittamista ystävieni kanssa perustamassani bändissä. Välitän myös paljon ympäristöstä, minkä takia alun perin hain tähän tehtävään.

 Viivi, Eurajoen kunnan kesätoimitta

Olen Viivi, toinen kunnan kesätoimittajista. Olen 17-vuotias ja opiskelen tällä hetkellä lukiossa luonnontieteellisellä linjalla, ja vapaa-aikaani kuuluu kirjojen lukeminen ja ystävien kanssa ajan viettäminen. Olen luova, ja kirjoittaminen on minulle mieluisaa, joten tämä kesätyö on ollut paras mahdollinen. 

Eurajoen kunta on palkannut meidät viestittämään kunnan asioista, tapahtumista ja ihmisistä. Olemme haastatelleet niin uimakoululaisia kuin kesätyöntekijöitä ja ikäihmisten liikuntaryhmiä. Tarkoituksena on tuoda ihmisten tietoisuuteen kunnan alueella olevia mahdollisuuksia tehdä ja toimia sekä luoda positiivinen mutta realistinen kuva kunnasta sosiaalisen median alustoilla. Työpäivämme koostuu tekstien kirjoittamisesta, valokuvaamisesta, kunnan tapahtumissa käymisestä, haastatteluista, ideoimisesta sekä tietenkin ilmastonäkökulman esiin tuomisesta. Aamulla töihin tultaessa ei voi olla varma mihin tilanteisiin päivän aikana päätyy. 

”Kesätöiden alkaessa tiesimme, että haluamme toteuttaa kyselyn kuntalaisten ilmastotoimista”

Duunienergiaa –kampanjan teeman ollessa ilmastonmuutos ja sen vastaiset toimet on siitä viestittäminen yksi työmme tärkeimmistä aiheista. Pyrimme tarkastelemaan asioita ilmastonäkökulmasta, ja valikoimme kiinnostavia tapoja tuoda ilmastoasioita esille. Olemme luoneet sosiaaliseen mediaan julkaisuja liittyen Eurajokeen osana ”Hiilineutraali kunta” –hanketta, kierrätyskeskuksen mahdollisuuksista ja toteuttaneet kyselyn eurajokelaisten valinnoista ja asenteista ympäristö- ja ilmastoasioihin. 

Kesätöiden alkaessa tiesimme, että haluamme toteuttaa kyselyn kuntalaisten ilmastotoimista. Haluaisimme kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä, asenteita ja käyttäytymismalleja liittyen ympäristö- ja ilmastoasioihin. Teimme rennolla otteella lyhyen ja yksinkertaisen kyselyn, joka sisälsi kysymyksiä kuten: ”Välitätkö kierrättämisestä” tai ”Kuinka usein matkustat autolla, mopolla tms. alle 5 km matkat?”. Kyselyn loppuun oli varattu tilaa vapaalle sanalle siitä, mitä kunta voisi tehdä paremmin ympäristö- ja ilmastoasioiden eteen. Iloksemme kyselyyn vastasi yli 120 kuntalaista. Suurin osa vastanneista halusi ottaa arkipäivän valinnoissaan ekologisuuden huomioon, minkä lisäksi moni kertoi omia mielipiteitään siitä, miten kunta voisi parantaa toimintaansa tehdäkseen kuntalaisten ilmastoteoista helpommin toteutettavia. Yksi usein esille tullut asia oli kierrätyspisteiden sijoittaminen myös haja-asutusalueille, mikä mahdollistaisi kierrättämisen ilman pitkiä ajomatkoja.  

”Meillä on ollut upea mahdollisuus päästä työskentelemään tärkeän asian parissa osaavien ihmisten kanssa”

Olemme kuluneen kuukauden aikana oppineet erittäin paljon niin ympäristöasioista, kunnan toiminnasta kuin myös omalla kotikunnalla tapahtuvista asioista. Olemme saaneet nauraa paljon, ja työ on ollut hauskaa. Olemme oppineet paljon luovasta työskentelystä, mistä on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. Meillä on ollut upea mahdollisuus päästä työskentelemään tärkeän asian parissa osaavien ihmisten kanssa. Tämä ei tietenkään olisi ollut mahdollista ilman Carunan tarjoamaa tukea ja ohjeita, jotka ovat auttaneet työskentelyssä ja vieneet sitä eteenpäin. Kiitämme Carunaa tästä hienosta mahdollisuudesta ja toivomme molemmat, että pääsemme tällaisiin töihin jatkossakin. 

Viivi ja Lauri, Duunienergiaa-kampanjan kesätyöntekijät Eurajoella

Kesätöitä nuorille yhdessä kuntien kanssa

Haluamme #Duunienergiaa-kampanjalla mahdollistaa paremmat työllistymisnäkymät nuorille. Kesän aikana autamme kuntia palkkaamaan nuoria kesätöihin eri puolilla Suomea. Vuoden 2021 Duunienergiaa-kampanjassa nuorten työllistämisen lisäksi keskitytään ilmastoon. Haluamme edistää kuntien kiinnostusta ilmastoasioihin ja nostaa esiin kuntalaisten omia ilmastotekoja. Osana Duunienergiaa-kampanjaa nuoret jakavat tietoa ilmastoteoista kuntien sosiaalisen median kanavilla.

Lue lisää