Koillismaan sähköverkon maakaapelointi jatkuu tänä kesänä Pudasjärven taajama-alueella

Artikkeli
Koillismaan sähköverkon maakaapelointi jatkuu tänä kesänä Pudasjärven taajama-alueella
Caruna asentaa tänä kesänä maakaapelia Koillismaalle. Pudasjärven jälkeen suunnitelmissa ovat Taivalkosken, Ranuan, Ylikiimingin ja Vesalan taajamien sähköverkkojen maakaapelointi. Uusi sähköverkko kestää paremmin kuormituksen vaihteluita.

Hankkeet ovat olleet käynnissä vuodesta 2022. Kuusamon, Rukan, Posion ja Iso-Syötteen taajamiin on kaivettu reittiä 127 kilometriä, asennettu maakaapelia 269 kilometriä ja purettu ilmajohtoa 156 kilometriä. 

”Suunnitteilla ovat lisäksi Pudasjärven taajaman loppuosan sekä Taivalkosken, Ranuan, Ylikiimingin ja Vesalan taajamien sähköverkon parannukset. Niissä kaivetaan reittiä arviolta 72 kilometriä, asennetaan maakaapelia 93 kilometriä ja puretaan ilmajohtoa 82 kilometriä”, sanoo Carunan rakennuttajapäällikkö Janne Aro-Koivisto

Sähköpylväitä puretaan kaikkiaan noin 5 000 ja muuntajia seitsemän kappaletta. 

”Kierrätämme sähköverkon purkumateriaalit, eli sähköpylväät, ilmajohdot ja muuntajat, lähes sataprosenttisesti. Käytöstä poistettuja sähköpylväitä emme ole enää myyneet asiakkaillemme heinäkuun 2022 jälkeen.” 

Sähkön toimitusvarmuus paranee 

Valtaosa Koillismaan taajamien keskijänniteverkosta on kaapeloitu jo aikaisemmin. Nyt keskitytään pienjänniteverkkoon. 

”Sähkön toimitusvarmuus paranee Koillismaalla, koska uuden sähköverkon sulakesuojaus on entistä parempi ja maan alla verkko ei altistu myrskyille toisin kuin ilmajohtoverkko”, Aro-Koivisto sanoo. 

Uusi sähköverkko kestää myös paremmin kuormituksen vaihteluita: korkean kulutuksen aikana jännitteet eivät laske niin helposti kuin vanhassa verkossa. Tämä johtuu siitä, että maakaapeleiden johtimien poikkipinta-alat ovat suurempia kuin ilmajohtojen. 

Maakaapeloinnin tavoitteena on vastata vuoden 2036 vaatimuksiin, jolloin sähkökatko saa taajama-alueilla kestää enintään kuusi tuntia. Samalla se mahdollistaa sähkön pientuotannon liittämistä verkkoon ja lisääntyvän sähkönkulutuksen alueella. 

Uuden sähköverkon rakentaminen työllistää useita paikallisia työntekijöitä. Carunan projekteissa työskentelee esimerkiksi projektin- ja työnjohtoa, suunnittelijoita, sähköasentajia sekä maanrakentajia. 

Energiaviraston valvontamalli vuosille 2024–2031 heikentää Carunan kykyä investoida sähköverkkoon, jotta se vastaisi tulevaisuuden tarpeisiin. Puhtaan siirtymän, huoltovarmuuden ja sähköistyvän yhteiskunnan kehityshankkeet viivästyvät Carunan toimialueilla tämän takia. 

Kalasääksi sai pesiä rauhassa.

Kalasääksi sai pesiä rauhassa 

Sähköverkon uusiminen kestää kaiken kaikkiaan noin kolme vuotta. 

”Ensimmäisenä vuotena tehdään suunnitelmat ja hankitaan luvitus, toisena vuotena tehdään maanrakennus- sekä sähkötyöt ja kolmantena vuotena puretaan vanha sähköverkko ja valmistellaan projekti luovutettavaksi.” 

Ympäristöasiat saivat erityishuomiota rakennusvaiheessa. 

”Uuden kaapelireitin varrella oli kalasääksen pesäpuu. Huomasimme sen rakennusvaiheessa, jolloin keskeytimme työt ja konsultoimme kalasääksiyhdistystä. Rauhoitimme alueen pesimäajaksi parin sadan metrin säteellä pesäpuusta ja rakensimme sen valmiiksi vasta sitten, kun pesimäaika oli päättynyt”, Aro-Koivisto sanoo. 

Lue lisää