Kotitaloudet siirsivät sähkönkulutustaan yölle

Mediatiedote
Kotitaloudet siirsivät sähkönkulutustaan yölle
Carunan oma data tukee kansalaiskyselyn tuloksia suomalaisten sähkönkäytöstä. Sähkönkäyttödatan mukaan suomalaiset ovat vähentäneet sähkönkäyttöään ja siirtäneet kulutustaan hieman pois ruuhkatunneilta esimerkiksi yöaikaan. Yökulutuksen osuus on kasvanut etenkin omakoti- ja rivitaloasujien keskuudessa. 

Sähkönjakeluyhtiö Caruna teetti maaliskuussa 2023 kansalaiskyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita energiansäästöön. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, ovatko suomalaisten asenteet ja tiedot energiansäästökeinoista muuttuneet talvella 2022.  

Kyselyn tuloksista selvisi, että suurin osa suomalaisista on muuttanut energiankäyttöään ja aikoo myös jatkaa energiansäästötekoja jatkossa. Vain 12 prosenttia Carunan kansalaiskyselyn vastaajista kertoi, ettei ole tehnyt mitään toimenpiteitä energiankulutuksen säästämiseksi tänä talvena.  

Carunan oma data tukee kyselyn tuloksia. Carunan asiakkaat säästivät sähköä kuluneen vuoden aikana: helmikuussa 2023 sähköä kului lähes 12 prosenttia vähemmän kuin normaalisti vastaavilla sääolosuhteilla. Sähkön säästämistä tapahtui kaikissa asiakasryhmissä. 

Kyselyn mukaan suomalaisten valmius tasata sähkönkulutusta ruuhkahuippujen ulkopuolelle on kuitenkin vähentynyt syyskuusta 2022. Vastaajista 66 prosenttia sanoi olevansa valmis tasaamaan sähkönkulutustaan ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Viime syyskuussa vastaava luku oli 74. 

Omakoti- ja rivitaloasujat ovat siirtäneet kulutustaan yöaikoihin 

Yökulutuksen (00:00-06:00) osuus kasvoi kotitalouksilla 2,5% viimevuoden helmikuuhun verrattuna. Yökulutuksen osuus on kasvanut eteenkin omakotitalo- ja rivitaloasujilla, joilla osuus oli 2,8% suurempi kuin viime vuoden helmikuussa 

“Vaikka prosenttimäärä tuntuu pieneltä, se on silti merkittävä muutos ja antaa viitteitä siitä, että menemme oikeaan suuntaan. Carunan asiakkaat ovat oppineet siirtämään kulutustaan pois ruuhkatunneilta, mikä johtuu varmasti kasvaneesta energiatietoisuudesta”, sanoo Carunan innovaatiopäällikkö Matti Uusipaasto. 

Uusipaaston mukaan Caruna on kannustanut asiakkaitaan ottamaan käyttöön Carunan tarjoaman kuormanohjauksen, jolla asiakkaiden on helpompaa siirtää esimerkiksi lämminvesivaraajan käyttöä yöaikaan. 

“Yöajan kulutus on sekä edullisempaa että ympäristöystävällisempää, kun sähköä ei pienen kulutuksen takia tarvitse tuottaa fossiilisissa menetelmillä. Lisäksi se auttaa tasaamaan energiankulutusta Suomessa, mikä on sähköjärjestelmän ja yhteiskunnan etu”, Uusipaasto sanoo. 

Kyselyn vastaajista 4 prosenttia on ottanut käyttöönsä kuormanohjauspalvelun. 

Kyselyssä selvisi, että tärkeimmät suomalaisten sähkönsäästöhalukkuuteen vaikuttavat tekijät ovat hinta (74 %:lle vastaajista joko tärkeä tai erittäin tärkeä tekijä), sähköpulan uhka (49 %) ja vihreät arvot (34 %). Sähkön hinta vaikuttaa erityisesti omakoti- ja paritalossa asuvien vastaajien halukkuuteen säästää sähköä.   

Kyselyn tuloksiin pääset tästä: https://caruna.fi/ajankohtaista/carunan-kansalaiskysely-hinta-sahkopulan-uhka-ja-vihreat-arvot-vaikuttivat

Lue lisää