Kristiinankaupungin alueella rakennetaan kymmenen kilometriä toimitusvarmaa sähköverkkoa

Mediatiedote
Kristiinankaupungin alueen sähköverkon ilmajohdot korvataan kestävämmällä maakaapelilla. Vanhat ilmajohdot on rakennettu pääosin 1960- ja 1970 –luvuilla, joten ne ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Kaupungin asukkaille projektit tarkoittavat varmempaa sähköntoimitusta. 

Vihreän siirtymän ja digitalisaation myötä sähkönkulutus koko Suomessa kasvaa ennennäkemätöntä vauhtia. Uusi jakeluverkko tukee Kristiinankaupungin kasvavaa sähkönkulutusta ja tekee alueen sähköntoimituksesta entistä varmempaa.  

“Sähkö on perushyödyke, jota ilman yhteiskunta ei pyöri. Carunan tehtävä on turvata häiriötön sähkönsaanti myös silloin, kun myrsky tai tykkylumi koettelevat sähköverkkoja”, kertoo Carunan rakennuttajapäällikkö Jere Mättö.  

Uuden verkon rakentaminen kestää korkeintaan kaksi vuotta 

Kristiinankaupungin taajama-alueella rakennetaan uutta maakaapelireittiä yli kymmenen kilometriä.  Vastaavasti vanhaa ilmajohtoa puretaan kymmenen kilometrin verran. Samassa yhteydessä puretaan 70 vanhaa sähköpylvästä. Projektin myötä ilmajohdot häviävät pois katukuvasta, jolloin maata vapautuu muuhun käyttöön.

Verkon rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2023. Nykyisten ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana. Tarkempi purkutöiden aikataulu tiedotetaan maanomistajille tekstiviestillä, kun uusi maakaapeliverkko on saatu käyttöön. 

Projektin suunnittelu on aloitettu, ja uusittu verkko otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Caruna viestii alueen asukkaille koko projektin ajan ja kerää palautetta tyytyväisyyskyselyillä.  

Ympäristö ja istutukset otetaan huomioon rakentamisessa 

Projektin yhteydessä katuja joudutaan kaivamaan hetkeksi auki, mutta kaivujäljet siistitään ja maisema ennallistetaan mahdollisimman hyvin. 

“Kaapelit pyritään sijoittamaan siten, että maanomistajalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja ympäröivät istutukset kärsivät mahdollisimman vähän. Kuulemme toki myös maanomistajaa. Viimeistelytyöllä varmistetaan, että kotipiha on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin ennen kaapeleiden sijoittamista”, Mättö sanoo. 

Carunan Työmaat kartalla -karttapalvelusta löydät työmaan tarkan paikan ja aikataulun ja voit ottaa tarvittaessa yhteyttä. 

“Verkon uusiminen on osa energiamurrosta – verkkojen pitää olla vahvat ja kestää kasvava sähkönkulutus siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan”, Mättö sanoo. 

Projektin pääurakoitsijana toimii Eltel.

Lue lisää