Kuntien ja Carunan työllistämät kesätyöntekijät tekevät näkyviksi kuntien ja kuntalaisten ilmastotekoja

Mediatiedote
Duunienergiaa-kampanjassa sähkönjakeluyhtiö Caruna ja verkkoalueen kunnat palkkaavat yhteistyössä nuoria kesätöihin kuntiin. Caruna haluaa tukea verkkoalueensa kuntia saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa, ja osana kampanjaa kesätyöntekijät jakavat sosiaaliseen mediaan tietoa kuntien ja kuntalaisten ilmastoteoista.

Duunienergiaa-kampanjaan osallistuu peräti 38 kuntaa Carunan verkkoalueilta. Yhteistyö solmitaan sponsorointisopimuksena Carunan ja kunnan välillä. Duunienergiaa-kampanjassa mukana oleva kunta saa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 4000 euroa.  Jokainen kunta päättää kesätyöntekijän työtehtävän ja työn keston. Yhteistä kesätyöntekijöiden työtehtävissä on kuntien ja kuntalaisten ilmastotoimista kertominen sosiaalisessa mediassa tunnisteella #duunienergiaa.

Kuntien ja kuntalaisten ilmastotyö näkyväksi

Caruna on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja haluaa vauhdittaa asiakkaiden puhtaan energian ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten hidastamiseksi. Caruna haluaa tukea kuntien ja kuntalaisten ilmastotyötä sekä tuoda uusiutuvien energiamuotojen ratkaisuja helposti ja ymmärrettävästi esille. Sähkön käytön lisääntyminen edellyttää muutoksia liikenteen, elinkeinoelämän ja kuluttajien arjen valinnoissa.

"Carunan verkkoalueen kunnilla on jo valmiiksi hyvät lähtökohdat kesätyöntekijän ilmastoviestintään. Kunnilla on ratkaisukeskeinen ja paikallinen ote ilmastotyöhön. Duunienergiaa-kampanjassa kesätyöntekijät tuovat kuntien ja kuntalaisten ilmastotekoja esiin onnistumisten kautta. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kuntien ja kuntalaisten roolista ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja samalla rohkaista heitä sitoutumaan ilmastotekoihin", kertoo Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anne Pirilä.

Ensimmäiset kesätyöntekijät aloittavat työssään

Ensimmäiset Duunienergiaa-kampanjan kesätyöntekijät ovat jo aloittaneet työssään. Kärkölän kesätyöntekijä Eerika Lepola työskentelee kunnan elinvoima-assistenttina. Hänen tehtävänään on selvittää kuntalaisten ja kunnan ilmastotekoja.

”Eerika toimii Kärkölän kunnan elinvoima-assarina nyt toista kesää. Hänen tehtäviinsä kuuluu ilmastoviestinnän lisäksi kunnan toimintojen esittely videopostauksilla sekä eri toimialojen tukeminen kesän toiminnassa.  Pyrimme järjestämään kesällä mahdollisimman paljon ohjattua ohjelmaa yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Eerikan hyvänmielen postaukset viimekesältä saivat paljon kehuja kuntalaisilta, ja jatkoa odotetaan jo innolla”, kertoo Kärkölän pormestari Markku Koskinen.

Kärkölän kunnan kesätyöntekijän julkaisuja voi seurata Facebookista ja Youtubesta nimimerkillä Elinvoima-assari Eerika, sekä Instagramista käyttäjänimellä elinvoima_assari.

Duunienergiaa-kampanjan kesätyöntekijöiden julkaisuja sekä kampanjan saamaa palautetta voit lukea sivustolta https://duunienergiaa.fi/ tai sosiaalisesta mediasta tunnisteella #duunienergiaa.

Kesätyöntekijöiden apuna toimii Carunan Duunikummi Veera Villikari. Duunikummi auttaa kesätyöntekijöitä sisällöntuotantoon, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa.

Lue lisää