Kuntien ja Carunan yhteinen työllistämiskampanja toi kesätöitä yli 80 nuorelle ilmastolähettiläälle

Mediatiedote
Kunnat ja sähkönjakeluyhtiö Caruna toteuttivat toistamiseen Duunienergiaa-kampanjan, jolla työllistettiin kesätöihin 16–20-vuotiaita nuoria eri puolella Suomea. Kampanjan avulla luotiin kesätyömahdollisuuksia 85 nuorelle yli 30 kunnassa. Osana kampanjaa kesätyöntekijät jakoivat sosiaaliseen mediaan tietoa kuntien ja kuntalaisten ilmastoteoista.

Kunnat rekrytoivat kesätyöntekijät ja päättivät heidän työtehtävänsä. Työtehtäviä yhdisti kunnan ja kuntalaisten ilmastoteoista kertominen.

"Halusimme tukea kuntien tekemää ilmastotyötä ja tuoda sitä näkyväksi paikallisten nuorten voimin. Asiakkaamme ovat entistä tietoisempia ilmastokysymyksistä, ja haluamme tukea myös heitä ilmastoteoissa tuomalla esiin paikallisia onnistumisia", kertoo viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anne Pirilä.

Kampanjan kesätyöntekijät saivat monipuolisia ja erilaisia työtehtäviä. Alavudella kesätyöntekijät jakoivat kunnan ilmastotekojen lisäksi omia ilmastovinkkejään, kun taas Eurajoella toteutettiin ilmastokysely, jossa kartoitettiin kuntalaisten mietteitä omista ja kunnan ilmastoteoista. Monelle kesätyöntekijälle Duunienergiaa-kampanjan avulla saatu työpaikka oli ensimmäinen kosketus työelämään.

Kampanja toteutettiin sponsorointisopimuksena kuntien kanssa.

Duunienergiaa-kampanjan kesätyöntekijöiden julkaisuja voi lukea sivustolta https://duunienergiaa.fi/ tai sosiaalisesta mediasta tunnisteella #duunienergiaa.

Caruna on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 

Caruna haluaa tukea kuntien ja kuntalaisten ilmastotyötä sekä tuoda uusiutuvien energiamuotojen ratkaisuja helposti ja ymmärrettävästi esille. Sähkön käytön lisääntyminen edellyttää muutoksia liikenteen, elinkeinoelämän ja kuluttajien arjen valinnoissa.  

Caruna haluaa vauhdittaa energiamurrosta edistämällä aurinkoenergian tuottamista ja sähköautoilua. Tulevaisuudessa verkossa liikkuu fossiilisten polttoaineiden tilalla entistä enemmän sääriippuvaista uusiutuvaa energiaa. Carunan teettämän kansalaiskyselyn mukaan aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa jopa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien kasvavassa määrässä. Vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia.

Lue lisää