Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä tarkastettiin sähköverkkojen kuntoa

Artikkeli
Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä tarkastettiin sähköverkkojen kuntoa
Vaikka sähköverkot seisovat paikallaan, niiden kunnossapito ja valvominen on jatkuvaa työtä. Carunan jakeluverkkojen kunto tarkastetaan vuosittain. Viime viikolla tehtiin tarkastuksia Pohjois-Pohjanmaalla. 

Joka vuosi tarkastuksessa keskitytään kunnossapito-ohjelman mukaisesti eri painopistealueille.  

Tarkastukset suoritettiin tänä vuonna Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Pohjois-Pohjanmaan alueen sähköverkot tarkastetaan vuoden välein. Tarkastuksilla ehkäistään sähkövahinkoja ja edistetään sähköturvallisuutta.  

Tarkastukset tekevät Carunan käyttöpäällikkö ja Tukesin hyväksymä tarkastaja. Tarkastukset ovat sähköturvallisuusmääräysten mukaisia, ja niissä varmennetaan sähköverkon turvallisuutta satunnaisotantana. Ilmi tulleet puutteet korjataan. 

“Meidän tehtävämme on pitää huolta sähköverkoista. Jos sähköverkko ei ole kunnossa, sillä on suuri vaikutus paikallisten elämään ja Suomen huoltovarmuuteen”, sanoo Carunan käyttöpäällikkö Jarmo Ström

Strömin mukaan Carunan sähköverkot ovat hyvässä kunnossa, eikä isompia poikkeamia yleensä löydy.  

“Tänä vuonna poikkeamat Pohjois-Pohjanmaalla liittyivät ns. paperihommiin eli dokumentointiin. Sähköturvallisuuteen liittyviä poikkeamia ei ollut yhtään”, Ström sanoo.  

Sähköverkon tarkastukset ovat kunnossapidon kivijalka 

Carunan tärkein työ on tietää sähköverkon kunto ja huolehtia siitä, että sähkö kulkee häiriöttä perille asti. Kun viat ja poikkeamat korjataan ajoissa, sähköverkko säilyy käyttökelpoisena koko elinkaarensa ajan, joka tyypillisesti on noin 50 vuotta.  

Koska monelle sähkö tulee pistorasiasta, helposti unohtuu, miten paljon infrastruktuuria sähkönsaannin takana on.  

“Sähköverkon on oltava turvallinen ja ehjä, jotta asukkaiden sähköt pysyvät päällä. Kun sähköverkosta pidetään huolta, katkoja tulee myrskyissäkin vähemmän – Pohjois-Pohjanmaalla pitkien välimatkojen vuoksi korjaaminenkin on usein haastavampaa kuin taajamissa”, Ström sanoo. 

Sähköverkon määräaikaistarkastus on jakeluyhtiölle lakisääteinen toimenpide. Kaikki poikkeamat kirjataan ylös ja käsitellään, ja samalla tarkistetaan edellisten vuosien tarkastuksessa mahdollisesti ilmenneiden puutteiden korjauksen tilanne. 

Lue lisää