Lisää älyä verkkoon - Varautuminen ja valvonta –hankkeessa tutkitaan, kuinka paljon sähköverkko voi joustaa

Blogi
Antti Rokka.
Antti Rokka
Antti Rokka, Varautuminen ja valvonta –hankkeen kehityshankepäällikkö
Aikoinaan sähkötekniikan luennoitsija kertoi, että sähköala ei ole seksikästä, ja alalle tarvitaan lisää osaajia. Yli kymmenvuotisen urani aikana pelikenttä on kuitenkin muuttunut mielenkiintoisemmaksi. Hyvänä esimerkkinä ovat projektit, joissa yhdistetään sähkö- ja datatieteiden osaamista.

Olet ehkä kuullut Suomenojan dynaamisesta liittymästä, jossa asiakkaan sähkönkulutusta seurataan reaaliajassa. Caruna välittää sähkön kulutuksen ennustetietoa eteenpäin asiakkaalle (Fortum), jonka sähkökattiloilla lämmitetään Espoon kaukolämpöverkoston vettä. Jos on viitteitä verkon ylikuormittumisesta, saadaan siitä hyvissä ajoin tieto, jonka pohjalta asiakkaan kuormia säädetään dynaamisesti.  

Kyse on siis aidosta kulutuksen joustamisesta, joka on tällä hetkellä alan kuuma peruna niin henkilöasiakkaiden kuin energiatoimijoiden keskuudessa. 

Pilotissa tutkimme, kuinka paljon sähköverkkoa on mahdollista ylikuormittaa 

Vuonna 2023 aloitamme Dynamic Line Rating -pilotin, jossa tutkimme kuinka paljon 110 kV avojohtoja voidaan kuormittaa yli termisen rajan.  

DLR-pilotissa johtimiin asennetaan sensoreita, jotka aistivat lämpötilan ja tuulen nopeuden ja niiden pohjalta laskevat, miten paljon johdinta on mahdollista "ylikuormittaa" turvallisesti. Tietoa hyödyntämällä asiakkaan ei aina tarvitse joustaa, vaan pystymme tarjoamaan dynaamisellekin liittymälle enemmän täysimääräisiä ajotunteja ilman rajoituksia. Investointejakin on mahdollista lykätä eteenpäin, kun meillä on enemmän dataan pohjautuvaa tietoa verkostamme. 

Tämän lisäksi hankkeessa on saavutettu hienoja tuloksia pienjänniteverkon tilannekuvaan liittyen. Mittaridataa hyödyntämällä olemme saaneet tietoomme pientuotantokohteita, kuten aurinkopaneeleja, joita ei ole ilmoitettu Carunalle. Yhteensä pientuotantokohteita on noin 14 000 kpl, joista 900 kpl oli ilmoittamattomia, ja nämä kaikki kohteet näkyvät nykyään järjestelmässämme. 

Seuraavaksi olemme jännän äärellä vuoden vaihteessa, kun varautumisen ja valvonnan ohjausryhmä kokoontuu ja tekee tiukan päätöksen FLISR-projektin etenemisestä.  

FLISR – eli #FaultLocationLocalizationIsolationSupplyRestoration – on automaattinen vian erotus ja rajaus sekä sähköjen palautus vika-alueen ulkopuolisille asiakkaille. Iso asia tässä on se, että olemme avaamassa ohjausoikeudet niin, että kaukokäytettäviä erottimia ja katkaisijoita voidaan ohjata jatkossa käytöntukijärjestelmä ADMS:n kautta nykyisen SCADAn sijaan. Tällä hetkellä teemme tieto- ja kyberturvaan liittyvää selvitystä. 

Samalla kun kansalaisia pyydetään joustamaan omassa sähkönkulutuksessaan Astetta Alemmas –kampanjan hengessä, jakeluyhtiöt pyrkivät tekemään oman osansa talkoista. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja, joilla sähköverkko voi joustaa niin, että suomalaisilla pysyvät sähköt päällä jatkossakin. 

Lue lisää