Miksi helikopterisahausta tehdään ja muita vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Artikkeli
Miksi helikopterisahausta tehdään?
Caruna sahaa tarvittaessa helikopterin avulla oksistoa sähkölinjojen ääreltä. Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin helikopterisahaukseen liittyviin kysymyksiin.

Miksi on tärkeää sahata puustoa sähkönlinjojen vierestä?
Puuston sahaus on olennainen osa sähköverkon kunnossapitoa. Puiden oksat voivat aiheuttaa oikosulkuja tai sähkökatkoja osuessaan sähkölinjoille. Pahimmillaan puu voi kaatua sähkölinjan päälle ja aiheuttaa suurta vahinkoa.

Sahaamalla puustoa parannamme sähkönjakelua.

Miksi sahaus tehdään helikopterin avulla?
Helikopterisahaus on turvallinen ja ympäristöystävällinen tapa raivata sähkölinjojen läheisyydessä sijaitsevaa kasvustoa. Helikopteri pääsee vaikeakulkuisiinkin paikkoihin eikä se vahingoita aluskasvillisuutta, koska työ tehdään ilmasta käsin. Helikopteri on myös turvallisempi vaihtoehto korkeimpien oksien sahaamiseen tavanomaisen maasta käsin oksimiseen verrattuna.

Lisäksi helikopteri raivaa puustoa nopeasti, joten mahdollinen meluhaitta jää lyhyeksi.

Miten minun tulee varautua helikopterin tuloon?
Pyydämme välttämään tarpeetonta kulkua ulkona työalueen läheisyydessä sahauksen aikana oman turvallisuutesi vuoksi.

Minkälaisten sähkölinjojen ääreltä sahaatte?
Sahaustoimenpiteet kohdistuvat keskijännitteiseen ilmajohtoverkkoon, jonka jännitetaso on 20 kilovolttia. Tunnistat ne helposti kolmesta sähköjohtimesta.

Milloin sahauksia tehdään?
Sahaamme pääsääntöisesti toimistoaikoina kello 8-16 välillä, mutta esimerkiksi valtaväylien varrella pyritään sahaamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Helikopterisahausta valvoo vähintään kaksi sähköasentajaa, jotka mm. varmistavat työn turvallisuuden ja pyrkivät ennakkoilmoittamaan asukkaille helikopterin tulosta ennen toiminnan aloittamista.

Helikopteri sahaa puustoa Ranualla.
Helikopteri sahaa puustoa Ranualla.

Minulla on kotieläimiä.
Lemmikit kannattaa pitää sisätiloissa sahauksen ajan.

Minulla on myös hevosia!
Hevoset saattavat säikähtää helikopteria ja pyrimme välttämään niiden kohtaamista. Mikäli sinulla on hevosia alueella, ilmoitathan niistä välittömästi Carunalle asiakaspalvelun chatissä (arkisin klo 8-16).

Saako luonnonsuojelualueella, kuten Nuuksiossa, sahata helikopterilla?
Saa. Myös luonnonsuojelualueella sijaitseva sähköverkko tulee pitää kunnossa. Olemme kuitenkin yhteydessä alueen haltijaan ja sovimme toimenpiteistä ennen sahauksia.

Miksi pihassani on risuja?
Raivauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat kiinteistönomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jäävät maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi.

Emme jätä raivattua kasvustoa teille, poluille, pelloille, ojiin tai niiden pientareille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Miksi sahaatte helikopterilla alueella, jota aiotaan maakaapeloida?
Turvallinen sähköverkko ja häiriötön sähkönjakelu vaatii huolenpitoa vaikka maakaapelointi häämöttäisi lähitulevaisuudessa. Mikäli alue aiotaan tulevina vuosina maakaapeloida, huomioimme sen sahattavan oksiston määrässä.

Voinko kuvata helikopteria droonilla?
Et voi. Oman turvallisuutesi sekä alueella työskentelevien työturvallisuuden vuoksi ilmatila on varattu ainoastaan helikopterin käyttöön.

Voit kyllä kuvata toimintaa maanpinnalta, mutta vähintään 90 metrin etäisyydeltä. Suosittelemme suojalasien ja kuulosuojaimien käyttöä, mikäli haluat seurata toimintaa kauempaa.

Saanko lennättää leijaa helikopterin vieressä?
Et saa lennättää leijaa helikopterin vieressä.

Lisäkysymyksiä?
Vastaamme mielellämme helikopterisahauksiin liittyviin kysymyksiin. Ota yhteyttä Carunan kunnossapitoasiantuntija Joonas Sukulaan: joonas.suikula(a)caruna.fi. Muihin sähkönjakeluun liittyviin kysymyksiin saat vastauksen asiakaspalveluchatista.

Katso, millaista on olla helikopterisahan puikoissa!

Lue lisää