Myrkylliset sähköpylväät pihapiirissä – 5 asiaa, jotka sinun tulee huomioida

Artikkeli
Myrkylliset sähköpylväät pihapiirissä – 5 asiaa, jotka sinun tulee huomioida
Vanhojen sähköpylväiden kierrätystä ja elinkaarta seurataan Carunassa tarkoin, sillä ne sisältävät vaarallisia kyllästysaineita. Viime vuosina Carunalla on purettu vuosittain yli 10 000 sähköpylvästä. Mitä vanhoille pylväille tapahtuu? Ketkä pylväitä voivat käyttää? Voiko niistä rakentaa vaikka puutarhapenkin?

Keräsimme Carunalla yhteen viisi neuvoa sähköpylväiden turvallisesta käsittelystä:

1. Vanhat sähköpylväät voivat olla vaarallisia

”Vanhoissa, ennen 2000-luvun alkua asennetuissa sähköpylväissä on kahdentyyppisiä kyllästysaineita: kupari-kromi-arseeniyhdisteitä (CCA) ja vähäisessä määrin myös kreosoottia. Kylläste estää pylvästä lahoamasta, mutta väärin käsiteltynä se voi olla vaaraksi ihmisten, eläinten ja ympäristön turvallisuudelle. Sekä CCA että kreosootti ovat haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa jopa syöpää. Vanhat pylväät eivät aiheuta vaaraa maastossa, mutta ne eivät saa joutua lähikosketuksiin ihmisten, eläinten tai ravinnon kanssa”, kertoo Carunan vastuullisuuspäällikkö Piia Häkkinen.

CCA-kyllästeen käyttö on jo kielletty EU:ssa, ja myös kreosootin käytöstä sähköpylväissä on Carunalla luovuttu. Reilun 15 vuoden ajan Caruna on käyttänyt lahonsuojaominaisuuksiltaan hieman heikompia mutta turvallisempia kuparisuolakyllästeisiä C-pylväitä. Vastaavaa puutavaraa on myynnissä myös kotitalouskäyttöön.

2. Myrkyllisistä sähköpylväistä ei saa rakentaa puutarhapenkkiä tai leikkimökkiä

Vanhat sähköpylväät ovat yllättävän haluttua tavaraa, sillä ne kestävät lahoa hyvin – paremmin kuin uudet, hellemmillä menetelmillä käsitellyt pylväät. Yli 15 vuotta sitten käytössä olleet lahonsuoja-aineet ovat kuitenkin tujua tavaraa ja aiheuttavat vaaraa joutuessaan tekemisiin ihmisen ihon tai ravinnon kanssa. Siksi pylväitä ei luovuteta yksityiseen käyttöön, eikä niistä missään nimessä tule rakentaa vaikkapa hyötykasvilavaa, puutarhapenkkiä tai leikkimökkiä.

3. Vanhat sähköpylväät poltetaan lämpöenergiaksi

Carunalla pylväiden kuntoa seurataan tarkasti, ja kuntotutkimusten perusteella pylväitä vaihdetaan aika ajoin uudempiin. Ympäröivä luonto vaikuttaa pylväiden kuntoon. Pylväät keräävät maasta kosteutta, ja esimerkiksi tikat voivat hakata pylväisiin halkeamia.

”Viime vuosina olemme purkaneet vuosittain noin 1 000–2 600 kilometriä vanhaa ilmajohtoverkkoa, mikä vastaa yli 10 000 pylvästä”, kertoo Piia.

Suurin osa pylväistä päätyy vaarallisena jätteenä käsittelylaitokselle, jossa pylväät hyödynnetään energiantuotannossa. Jätepylväiden kuljetuksia purkutyömailta jätteenkäsittelylaitokselle seurataan sähköisten siirtoasiakirjojen avulla.

On olemassa myös yhteiskäyttöpylväitä, jolloin samassa pylväässä on sähköverkon lisäksi katuvaloverkkoa tai teleyhtiöiden linjoja. Tällöin sähköverkkoa purettaessa saattaa pylväs jäädä toisen käyttäjäosapuolen käyttöön, jolloin myös pylvään hallinta siirtyy kirjallisen sopimuksen kautta toiselle taholle.

4. Ammattilaiset huolehtivat puretuista pylväistä

Caruna huolehtii, että sähköverkosta poistettavat pylväät toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi tai uusiokäytettäväksi. Urakoitsijat on ohjeistettu seuraamaan, että pylväät noudetaan maastosta sovitusti.

Myös projektien jälkiseurantaa on parannettu: Osana jälkiseurantaa käydään läpi maasto puretun sähköverkon jäljiltä ja katselmoidaan purkumateriaalien käsittely. Caruna seuraa purkumateriaalien käsittelyä myös pistokokein.

5. Törmäsitkö maastossa epämääräiseen pylväskasaan? Ilmoita siitä Carunalle

Ota yhteyttä, niin selvitämme, miksi pylväät ovat maastossa ja huolehdimme, että ne päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn.

Kaikki maastosta löytyvät pylväät eivät suinkaan ole sähköpylväitä: kyllästettyjä pylväitä purkautuu myös muun muassa tele- ja katuvaloverkoista. Kaikki pylväät eivät myöskään sisällä haitallisia kemikaaleja, vain ammattilainen pystyy päättelemään kyllästeaineen ulkonäön perusteella. 

Lue lisää