Niinistön sähköaseman saneeraus ja laajennus on valmistunut - yli 7 000 Carunan asiakkaan sähkönjakelun toimitusvarmuus paranee entisestään

Mediatiedote
Älykkäiden sähköverkkojen avulla varmistetaan kasvavan sähkökäytön sujuvuus niin kotitalouksille kuin erilaisille yrityksillekin. Sähköasemat ovat tärkeä linkki sähkönjakelija Carunan sähköverkossa, jonka häiriötön toiminta on yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeistä. Hyvinkään kaupungissa sijaitseva Niinistön sähköasema on nyt saneerattu ja laajennettu. Samalla on saatu valmiiksi sähköasemaan liittyvät voimajohtomuutostyöt.

Saneeraustoimenpiteidemme jälkeen sekä alueen teollisuuden että arviolta 7 300 asiakkaamme sähkönjakelun luotettavuus paranee entisestään. Nyt valmistuneet sähköaseman ja voimajohdon saneeraus- ja laajennustyöt alkoivat keväällä 2020 Rajakorventien ja Pohjoisen kehätien välisellä alueella.

Projektin toteutuksen suunnittelussa otettiin huomioon Hausjärven kunnan kehityssuunnitelmat, Hyvinkään kaupungin lupaprosessit, lähialueiden teollisuuden sähkönsaannin tarpeet sekä alueen ympäristö ja asutus.
 
Sähköasema on rakennettu ympäristöön sopivaksi ja alue on aidattu, jotta alueella liikkuvien turvallisuus voidaan varmistaa. Rakennustöistä vastasi Destia Oy.

Lue lisää