Nykyinen verolainsäädäntö mahdollistaa tarvittavat investoinnit ja työpaikat Suomeen

Mediatiedote
Carunan rahoituksen periaatteena on taata pitkäaikaiset edellytykset toiminnalle sekä varmistaa verkonparannusinvestointien toteuttaminen asiakkaiden sähkönjakelun parantamiseksi. Näiden investointien toteuttaminen edellyttää merkittäviä pääomia. Älykäs sähköverkko on ratkaisevassa asemassa puhtaan energiajärjestelmän rakentamisessa, jolla vastataan Suomen kunnianhimoisiin hiilineutraalisuustavoitteisiin.

Finnwatch käsittelee tänään julkaisemassaan sähkönjakeluyhtiöitä koskevassa selvityksessä muun muassa tasevapautussääntöä, joka liittyy korkojen verovähennysoikeuteen. Tasevapautussäännöstä säädetään elinkeinoverolaissa ja sitä soveltavat Suomessa lukuisat yritykset.

"Tasevapautussäännöllä mahdollistetaan erittäin pääomavaltaisten toimialojen lainanottokyky turvaamaan investointeja ja työllisyyttä Suomessa. Sähkönjakelu on pääomavaltainen toimiala ja Carunan omistajat ovat vuosina 2014 - 2020 investoineet sähköverkkomme uusimiseen ja vahvistamiseen yli 1,4 miljardia euroa. Investoinnit jatkuvat 2030-luvun puolelle ja niihin käytetään vielä yli miljardi euroa", sanoo Carunan varatoimitus- ja talousjohtaja Jyrki Tammivuori.

Carunan kirjanpito ja omistajuus on läpinäkyvää: yhtiön omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset eläkesijoittajat OMERS Infrastructure (40 %) ja First Sentier Investors (40 %). Valtion Eläkerahasto (VER) on myös yksi Carunan omistajista First Sentier Investorin rahastojen kautta. Omistajat ovat sijoittaneet yhtiöön 171 miljoonaa euroa omaa pääomaa ja sen lisäksi antaneet pitkäaikaista osakaslainaa, jota yhtiö ei olisi saanut markkinoilta.

Carunalla merkittävä verojalanjälki Suomessa

"Meille on tärkeää, että työllistämme merkittävän määrän rakentamisen ammattilaisia ja muita kumppaneita eri puolilla Suomea ja maksamme myös kaikki veromme Suomeen. Olemme ylpeitä siitä, että olemme pystyneet kasvattamaan selvästi veronmaksuamme ja olemme suurin veronmaksaja Suomen kaikista 77 sähkönjakeluyhtiöstä", korostaa Tammivuori.

Caruna maksoi yhteisöveroa vuonna 2019 yhteensä 12,2 miljoonaa euroa, ja tällä veromäärällä yhtiö on Verohallinnon mukaan sijalla 55. Suomen suurimpien yhteisöveronmaksajien listalla. Lisäksi Caruna tilitti Suomen valtiolle asiakkailta kerättyä sähkö- ja arvonlisäveroa 287 miljoonaa euroa vuonna 2019. Asiakkaiden maksamista siirtomaksuista keskimäärin lähes puolet on veroa.

Lue lisää